37/109 Členové školské rady schválili

  • Elektronickou formou dodatek školního řádu

Marek Juráň, předseda ŠR

22. 9. 2022

Back To Top