32/101 Členové školské rady schválili 

  • Výroční zprávu školy za rok 2018/2019. 

32/102 Členové školské rady schválili 

  • Plán práce školy pro školní rok 2019/2020

32/103 Členové školské rady vzali na vědomí 

  • Informaci ředitelky školy o průběhu projektů.
  • Informaci o programu Fairtraidová škola.

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

  1. 9. 2019
Back To Top