29/101 Členové školské rady schválili 

• Dodatek ke školnímu řádu. 

29/102 Členové školské rady vzali na vědomí 

• Informace ředitelky školy o připravovaných opatřeních v rámci GDPR. 

29/103 Členové školské rady vzali na vědomí

 • Informaci ředitelky školy o průběhu projektů „Šablony pro MŠ a ZŠ“

24. 4. 2018 Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Back To Top