30/101 Členové školské rady schválili 

  • Výroční zprávu školy za rok 2017/2018.

29/102 Členové školské rady schválili 

  • Plán práce školy pro školní rok 2018/2019..

29/103 Členové školské rady vzali na vědomí 

  • Informaci ředitelky školy o průběhu projektů „Šablony pro MŠ a ZŠ“
  • Informaci ředitelky školy o protipožárním auditu

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

11.9.2018

 

Back To Top