A proč by neměl platit Murphyho zákon s trochou nadsázky i pro desítky let starou kanalizaci zajišťující odvádění dešťové vody ze střechy budovy staré školy a asfaltové plochy navazující na historickou budovu právě o prázdninách?Nedobrý stav betonového potrubí byl dostatečně známý již několik let díky prohlídce kamerovým systémem. Odváděná voda během své cesty narážela na potrubí prorostlé kořeny stromů, díky jim nebylo možné vedení účinně čistit.

Vykopáno, uloženo potrubí, zhutňujeme zásyp …

Kanalizační šachtice byly rovněž poškozené, částečně zborcené. Provedení generální opravy kanalizace pro odvádění dešťové vody bylo z organizačních důvodů plánováno souběžně s rekonstrukcí a modernizací školní jídelny, tedy na rok 2012. Přívalové deště v průběhu července daly jasně najevo, že již není možné déle s opravou otálet. Po opakovaných vydatných dešťových srážkách došlo k zatékání vody do zdiva.

Na všechno technika nestačí …

Na stěnách v suterénu budovy, který slouží provozu školní jídelny, se objevily potůčky vody. Došlo ke vzlínání vlhkosti do omítek. Bylo nutno z bezpečnostních důvodů okamžitě odpojit zásuvkové obvody v kanceláři vedoucí školní jídelny. Po společné kontrole provedené v součinnosti vedení obce a školy na místě samém bylo rozhodnuto o potřebě neprodleně situaci řešit zásadním způsobem – okamžitou opravou kanalizačního systému tak, aby do zahájení školního roku byly opět zajištěny odpovídající podmínky pro stravovací provoz.

Pracuje sehraná parta …

Generální oprava – zakázka v režimu krizového řízení dle směrnice města pro zadávání veřejných zakázek – byla operativně svěřena firmě Rychlostav pana Christose Lioliase. Dodavatel garantuje ukončení celé akce včetně zhutnění navážky a položení asfaltu do zahájení nového školního roku tak, aby nic nebránilo bezpečnému provozu školy včetně školní jídelny.

Foto Milan Pokorný, text Karel Knapp

Back To Top