Do konce prázdnin zbývají dětem již jen hodiny. Stejně jako v ostatních školách byly rovněž u nás dokončeny poslední přípravy k zahájení školního roku 2013-2014.

Okolí školy výborně uklidili pracovníci MěÚ pod vedením pana starosty…

Paní uklízečky ještě jednou vytřely podlahy, utřely prach. Skončilo malování, stěhování a přenášení všeho možného. Třídní učitelé vyzdobili třídy. Všichni pedagogičtí pracovníci dokončili poprázdninové úpravy v kabinetech.

Je dobře, když teorii následuje praxe. Paní uč. chemie v akci…

Mezi tím zůstalo trochu času i na proškolení všech zaměstnanců školy k požární ochraně. Do nových prostorů ve druhém poschodí nové budovy školy se přestěhovala paní výchovná poradkyně Radka Žlebčíková (kancelář bude využívat i preventistka negativních jevů paní uč. Pavlína Kostelníková).

Nová kancelář paní výchovné poradkyně Radky Žlebčíkové…

Nedávno dokončené úpravy sociálních zařízení v budově staré školy kladně ovlivnily i prostředí všech tří sousedících oddělení školní družiny. Při stavebních úpravách z nich byly odstraněny nadbytečné přepážky, instalována umývadla, došlo i na nalepení nových obkladů.

Jedno z oddělení ŠD družiny po stavební úpravě…

Zvětšil se tím také prostor pro rekreační činnosti dětí. S úklidem okolí celé školy včetně sportovního areálu výborně pomohli pracovníci městského úřadu pod vedením pana starosty Luďka Volka.

Pracovníci MěÚ posekali trávu, vše zametli a uklidili…

Letošní prázdniny byly stejné jako ty loňské, předloňské a kdo ví, které. Opět se něco budovalo a vylepšovalo. Děti se mohou těšit na příjemné a útulné prostředí.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top