Pracovníci a smluvní partneři firmy Rychlostav pana Christose Lioliase pracují skutečně rychle. V pondělí 8. srpna 2011 dokončili zhutnění navážky a položili asfalt do vyřezaných ploch po generální opravě kanalizačního systému před starou budovou školy.

Zároveň opravili stejný způsobem prohlubeň na parkovišti před novou budovou školy, která vznikla sesednutím zeminy po loňské opravě kanalizace zajišťující odvod odpadních vod z nové budovy školy.

Video a text Karel Knapp

Back To Top