Generální oprava střechy tělocvičny byla naplánována na dva prázdninové měsíce.   Nakonec pracovníci dodavatelské firmy, která vyšla vítězně z výběrového řízení, zahájili práce až v úterý 24. srpna 2010. Tím se posouvá termín dokončení generální opravy střešního pláště na konec měsíce září.

Z bezpečnostních důvodů je pro všechny pracovníky a žáky školy až do odvolání zakázán vstup do celého tělovýchovného areálu. Totéž opatření platí i pro zájemce z řad sportovních klubů či veřejnosti. Nic ale nebrání obvyklému uzavírání nájemních smluv na využití sportovní haly pro školní rok 2010/2011 (jana.muronova@zsma.cz, 777 719 363) se zahájením činnosti od 1. října.

Pro uložení odstraněného materiálu je určeno parkoviště u tělocvičny v blízkosti řeky Opavice.  V současné době zůstává otevřený průchod kolem tělocvičny do školního dvora. Třídní učitelé seznámí děti na třídnických hodinách s povinností dbát na svoji bezpečnost a vyhýbat se prostorům s uskladněným materiálem. Zároveň platí zákaz přibližovat se ke staveništi, zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Foto a text Karel Knapp

 

Back To Top