Bez ohledu na aprílové počasí na přelomu března a dubna pokračovaly úklidové práce a údržba zeleně v okolí školy. Pracovníky zajistil městský úřad. Ruku přiložil k dílu náš pan školník. Zametalo se, prořezávaly se keře, dosypávala se hlína, hrabala tráva.

V pátek 8. dubna 2011 pan Petr Huser se svými zaměstnanci zasadil strom na místo, kde ještě loni do 17. května stál téměř osmdesátiletý modřín, který musel být z bezpečnostních důvodů pokácený. Modřín tak vystřídal jasan.  Věřme, že úspěšně zapustí kořeny, zmohutní a bude všem návštěvníkům příjemně dotvářet pohled na novou budovu školy.

Foto, video a text Karel Knapp

Back To Top