V Městě Albrechticích spolupracují pracovníci podniku Lesy České republiky s dětmi základní školy na Opavické ulici. Připravily pro ně DEN V LESE pod vedením revírníka Roberta Polácha.

Děti si osahávaly les bosou nohou. Určovaly stáří smrku, sledovaly jeho kácení a pak odhadovaly jeho délku. Poznaly a prohlédly si největšího škůdce stromů – kůrovce.

Zasadily si stromky, rozpoznávaly ptačí budky. Žáci byli odměněni drobnými dárky od LČR a na závěr dne se občerstvili u ohně.

Byli bychom rádi, kdyby výborná spolupráce pokračovala a děkujeme našim přátelům v zeleném.

Text a foto E. Rusinská, J. Ulmová

Jsme v území klidu ... Ohniště vizitkou každého zálesáka ... Na hru se musíme připravit

Back To Top