10. října se vypravili žáci prvních tříd na cvičení v přírodě. Pozorovali změny v přírodě na podzim. Učili se rozlišovat stromy a keře. Určovali stromy jehličnaté a listnaté. Svou odvahu dokazovali při překonávání přírodních překážek.

vyučující: Jitka Hlaváčková a Zdenka Závodná

Back To Top