skip to Main Content

Milí „moji“ deváťáci,

je to tady, po dlouhém devítiletém maratonu jste doběhli do cíle, končí jedna důležitá etapa vašeho života… Poznala jsem vás v šesté třídě, kdy jsme spolu trávili bohužel jen jednu vyučovací hodinu hudební výchovy. Byla jsem ráda, že jsem se stala třídní hudebně nadané party. Naštěstí jsme se více vzájemně poznali na „adapťáku“ v Krnově, který jsme zakončili stezkou odvahy na Cvilíně. Stále mám v paměti „mumie ve spacácích“ v čele s Ondrou Priesečanem:). Na školní výlet jsme potom jeli do Olomouce. Tam jste ukázali, že se nebojíte výšek v lanovém centru a společně jsme si i zahráli laser game.

V sedmičce nám přibyly nové žákyně – Nela a Nela 🙂 V obou ročnících jsme taky spali ve škole. Stezka odvahy ztemnělou školou byla parádní, obzvlášť když nás postrašil i školníkův pes, o kterém nikdo nevěděl, že ve škole bude. Sedmou třídu jsme zakončili výletem na chatu Lucka v Malé Morávce. Prošli jsme se krásnou jesenickou krajinou a zahráli si nejrůznější sportovní hry. A večer? Naše klasika – stezka odvahy, táborák a schovka ve tmě:).

V osmičce jsme vyrazili do Vídně na vánoční trhy. Pořád mi v hlavě zní písničky, které jste zpívali na zpáteční cestě:). Někteří z vás se taky zúčastnili natáčení tanečního pořadu Rytmix České televize, kde jsme společně předvedli lambádu. V osmičce a devítce nám zase přibyli noví žáci – Michal a Patrik, kteří do kolektivu skvěle zapadli. Na konci ročníku jsme si udělali výlet do Brna, kde si nekteří vůbec poprvé zahráli třeba paintball nebo zaskákali v jump aréně.

V deváté třídě vás čekaly náročné přijímačky, ale také zábava v podobě tanečních a závěrečného plesíku v tělocvičně. V České televizi jsme dokonce dvakrát zvítězili v Bludišti. Výborně tam naši třídu reprezentovali Jirka s Danem, ale také i vy ostatní svým skvělým fanděním. Horší to však bylo s tou soutěžící na světelném bludišti :).

Teď už nás čeká jen poslední školní výlet do jesenické přírody a rozlučka v tělocvičně. Věřím, že všechno v pohodě zvládneme… Ráda bych vám popřála šťastné vykročení do další důležité životní etapy na středních školách a učilištích. Získali jste na naší škole výborné základy, na kterých teď můžete dále stavět. Vzdělání je důležité, ale důležitější je, jací jste lidé, jak se chováte k sobě a druhým. Snažte se být tou nejlepší verzí sebe sama a pamatujte: Where words fail, music speaks…

P.S. Chtěla bych poděkovat Biance, Nele, Elišce, Kláře a Karolíně, které chodily ke mně do pěveckého sboru a zpívaly na celé řadě akcí, na festivalech, v nemocnících nebo v domovech důchodců. Děkuji a zpívejte dál :). Poděkování patří také vám všem, kteří jste nám pomáhali na nejrůznějších školních akcích – Fairtrade, Dnu otevřených dveří a také všem, kteří jste reprezentovali naši školu ve vědomostních a sportovních soutěžích. Ať se vám daří i nadále!

Video Jiří Veselý, foto archiv školy, text Veronika Glötzerová

Back To Top