skip to Main Content

Krnovská knihovna pořádá pro děti krásné knihovnické lekce, proto se vypravily  na jednu z nich i děti z 1. A a 1. B. Obě třídy paní knihovnice provedly knihou Petra Horáčka Papuchalk Petr. Děti předvídaly děj příběhu, navrhovaly řešení problémů, pozorně poslouchaly předčítání. Krásně zvládly kreslení papuchalků podle návodu. (Papuchalk je vodní pták, který žije v koloniích na útesech nebo ostrovech. Ve vzduchu mává křídly až 400x za minutu a je schopen  vyvinout rychlost až 88 km/h

A protože naši nejmladší školáci zvládli všechna čtenářská úskalí, pozvaly je paní knihovnice opět na návštěvu knihovny. Tentokrát na akci nazvanou Pasování na čtenáře. Ve škole děti nakreslily skřítky Knihovníčky, v knihovně musely projít zkouškou čtení, přečíst heslo a otevřít tajemné dveře. Pro šikovné čtenáře to nebyla žádná těžká práce. Na školáky ale také čekal pan místostarosta Krnova Mgr. Pavel Moravec, který se před zraky dětí proměnil v krále Knihoráda.

Malí čtenáři složili slib, ve kterém se zavázali, že se budou ke knížkám chovat jako k nejlepšímu kamarádovi a budou jejich ochránci. Potom už následovalo pasování na čtenáře panem králem Knihorádem s  předáním skřítků Knihovníčků do jeho rukou. Všechny sliby byly zpečetěny společným přípitkem. Medaili, záložku  a knihu „Kde se nosí krky“ si děti odvážely domů.

Foto Jitka Hlaváčková a Irena Santariusová, text Jitka Hlaváčková

Back To Top