skip to Main Content

Angličtina v 6. ročníku

Jako každý předmět, i angličtina je vyučována v distanční formě výuky. S žáky se scházíme online v aplikaci Teams jedenkrát týdně, a dále dvakrát týdně v rámci prezentace dostávají učivo přes edupage. A protože jsme právě dobrali poslední lekci v učebnici, udělali jsme si online…

celý článek

Konzultace pro deváťáky pokračují…

Konzultační hodiny k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků mohou i v rámci nových opatření Vlády ČR pokračovat. Způsob přihlašování, čas a místo konzultací zůstává stejné jako doposud. Přijímací zkoušky jsou za dveřmi, využijte tedy plně všechny možnosti, které se…

celý článek
Back To Top