skip to Main Content

Jako každý předmět, i angličtina je vyučována v distanční formě výuky. S žáky se scházíme online v aplikaci Teams jedenkrát týdně, a dále dvakrát týdně v rámci prezentace dostávají učivo přes edupage. A protože jsme právě dobrali poslední lekci v učebnici, udělali jsme si online hodinu s písničkou „Red pyjamas“ a povídáním o projektu, který žáci dostali za úkol vytvořit.

V rámci anglických projektů mohou žáci prokázat nejen svůj výtvarný a umělecký um, ale zároveň si na něm procvičí získané zkušenosti z gramatiky a slovní zásoby. V tomto případě se jedná o popis postavy osob, zda jsou vysoké, malé, štíhlé, a podobně. Umíme napsat, co má člověk zrovna na sobě a co právě dělá, k čemuž jsme využili přítomný čas průběhový.

Holky i kluci se pustili do svých projektů poctivě a já je musím za jejich práci opravdu pochválit. A jak to celé dopadlo, jaké žáci vytvořili doma projekty, na to se můžete podívat na fotografiích.

Foto a text Petra Sabová

Back To Top