skip to Main Content
Konzultační hodiny k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků mohou i v rámci nových opatření Vlády ČR pokračovat. Způsob přihlašování, čas a místo konzultací zůstává stejné jako doposud. Přijímací zkoušky jsou za dveřmi, využijte tedy plně všechny možnosti, které se vám, deváťákům, nabízí, aby vám pomohly uspět.
Back To Top