Generální oprava WC finišuje

Generální oprava sociálních zařízení ve staré budově školy se dostává do své poslední fáze. Je nejvyšší čas. Termín předání díla se nezadržitelně blíží. Rovněž je stanoven i termín pro kolaudační řízení.

Fotografie z 19. srpna 2013 - předsíň dívčích WC...

Je dokončováno pokládání dlažeb, obkladů stěn, prováděno jejich spárování. Postupně jsou instalovány stropní podhledy, upravovány elektrické rozvody. Svůj čas si vyžádá rovněž instalace zdravotechniky a dělících příček, stejně jako nátěry zárubní.

Foto z 12. srpna 2013 - instalace sádrokartonů...

Po úklidu staveniště dodavatelskou firmou Taylor s.r.o. přijde čas pro dokončení maleb na chodbách, položení koberců ve vybraných třídách a školní družině.

Foto z 19. srpna 2013 - instalace nového nábytku do první třídy...

Truhláři z firmy pana Františka Menzela dokončují montáž skříní ve dvou prvních třídách. V rámci reklamačního řízení je v tělocvičně odstraňována závada otopného systému. Mezi malé změny patří i přestěhování kabinetu výchovné poradkyně p. uč. Radky Žlebčíkové do druhého nadzemního podlaží nové budovy.

Fotografie z 12. srpna 2013 - dokončení obkladů...

Její stávající působiště bude využito k rozšíření zázemí pro uskladnění učebních pomůcek určených pro výuku dětí z I. stupně. Když vše dobře dopadne, poslední srpnový týden zůstane tradičně vyhrazen jen pro drobné dokončovací úklidové práce a přípravu tříd ze strany vyučujících a posekání trávy v okolí školy, které zajistí vedení města.

Foto (průběžně od 12. do 19. srpna) a text Karel Knapp