Že nevíte, kdo je, nebo co je GANED? Přesněji GANED s.r.o.? A proč se o tom zmiňujeme právě teď? Protože výše uvedená krnovská firma pana ing. Františka Gajdoše (zajišťující instalace zdrojů tepla, systémů vytápění, projektování a další…), která již mnoho let spolehlivě provozuje naši plynovou kotelnu včetně její údržby a zajišťování revizí i veškerých oprav, již dříve navázala spolupráci

se softwarovou firmou ALFA Mikrosystémy (dodavatel systémů pro monitorování technologií odkudkoliv z Internetu prostřednictvím počítačů, tabletů i chytrých telefonů). Z této vzájemné spolupráce nyní máme další užitek i my.


Když vstoupíte hlavním vchodem do budovy školy, zřejmě nepřehlédnete nově nainstalovanou velkou televizní obrazovku. Na jejím převážně modrém pozadí ve stylizované grafické úpravě se znázorněnými topnými větvemi je k dispozici s využitím animace zobrazený celý vytápěcí systém školy.

Kromě znázornění hlavních rozvodů potrubí je možné sledovat teploty vody v topných větvích, tlak v topné soustavě, funkčnost regulačních ventilů a cirkulačních čerpadel, venkovní teplotu i teploty v jednotlivých topných větvích. Sledovat lze rovněž teplotu užitkové vody v zásobnících, minimální teplotu užitkové vody i to, na jaký výkon v danou chvíli pracuje každý ze dvou kotlů uspořádaných do kaskády.

Náhled obrazovky můžete maximalizovat kliknutím do obrázku…

Zájemci z řad žáků i návštěvníků školy získají prostřednictvím obrazovky umístěné ve vestibulu školy za ochranným sklem možnost komplexně kdykoliv sledovat provoz otopné soustavy. Nejmenší děti, když nic, určitě zaujme kouř vycházející z komínů. Starší žáky pak zbytečně lákají tlačítka zobrazená v pravém krajním sloupci.

Novinka zaujala všechny. Žáky, pracovníky školy i rodiče…

Jsou funkční jedině pro řízení s využitím internetového připojení prostřednictvím mobilních telefonů a osobních počítačů s využitím software firmy ALFA Mikrosystémy pouze kvalifikované obsluze.
Myšlenka zpřístupnění dat z provozu kotelny žákům a pracovníkům školy není nová. Vše bylo plánováno již před několika lety. Ale až v poslední době nazrála doba k jejímu uskutečnění.

Ing. F. Gajdoš konzultuje oživení systému s fy ALFA Mikrosystémy…

Vedení firem GANED s.r.o. pana Františka Gajdoše a ALFA Mikrosystémy se dohodlo, že mimo to, co je nejdůležitější, a to je vzdálená správa řízení provozu kotelny s využitím internetu prakticky odkudkoliv na světě, podpoří také názornost výuky a propojení s praxí například při zvládání učiva ve fyzice, matematice, přírodovědě a přírodopisu, zeměpisu a samozřejmě i v informatice.

Děvčata jsou stejně zvědavá jako kluci…

Umožní žákům v kterékoliv době sledovat, jak se změnou venkovních teplot se následně mění teploty topné vody v otopných tělesech, které ovlivňují automatické řízení výkonu kotlů a tím i spotřebu plynu. Spokojený je jistě i pan školník. Už nemusí procházet celou školu, aby zjistil, jestli topení všude funguje. Stačí mu podívat se na monitor u vchodu do školy.

Pan V. Juřík, pracovník fy Ganed (vlevo) s panem školníkem…

A to ještě není všechno. Na ploše televizní obrazovky se díky vstřícnosti dodavatelů mohou ukazovat nejen data o provozu kotelny. Mohou je nahradit informace důležité pro děti (například zástupy učitelů, změny rozvrhu, upozornění na konání akcí), stejně jako zprávy pro rodiče v době konání třídních schůzek (čísla místností, kde budou probíhat konzultace k prospěchu dětí).

Naše plynová kotelna provozovaná fy Ganed s.r.o., Krnov

Žákům, všem pracovníkům školy i veřejnosti přibývá po webu školy, elektronické žákovské, školním časopisu Záškolák a Občasníku další zdroj informací. Nezbývá než říct firmám GANED a ALFA Mikrosystémy. Děkujeme!


Celkový pohled na provozní panel plynové kotelny...

Foto, video a text Karel Knapp a Regína Hajná

Back To Top