Během roku jsme se v hodinách vlastivědy dozvěděli mnoho zajímavého o historii naší vlasti. Mezi významné osobnosti patřili král Václav, císař Karel IV., ale také jediná žena na českém trůně Marie Terezie.

Zjistili jsme, že se Marie Terezie narodila 13. května 1717 jako nejstarší dcera Karla VI. Udivil nás počet jejich 11 dětí a její mimořádné nadání – ovládání více jazyků, aby rozuměla obyvatelům ve své říši. Ve 23 letech se stala císařovnou.

Prosadila mnoho zajímavých reforem, k našemu údivu i povinnou školní docházku od 6 do 12 let. Vyučování mohlo probíhat ve škole nebo doma. Nejlepší žáci dostávali medaili s portrétem Marie Terezie. To doma by se nám moc líbilo!

V roce 1748 bylo dokončeno zmapování územních celků a zavedeny daně, vyrůstaly manufaktury, stavěly se kasárny pro vojáky, nemocnice, zavedlo se např. očkování proti neštovicím, bylo provedeno první sčítání lidu, vznikly první papírové bankovky a řada dalších věcí.

Informace jsme získávali z krásných fotografií z výstavy k 300. výročí narození Marie Terezie, z internetových stránek a seriálu pro děti české televize. Zajímavá dáma nás zaujala natolik, že jsme si ji vybrali i pro své referáty.

Děvčata zaujaly krásné šaty císařovny, chlapci obdivovali zase vojáky a jejich výzbroj. Nadchl nás i důmyslný nápad Josefa s pěstováním brambor, aby lidé nehladověli. Dějepisné učivo letos zakončíme synem Marie – Josefem II. Už se těšíme na příští rok, kdy budeme pokračovat v dějepisných událostech dále.

Foto Dagmar Vopelková, text 4. B

Back To Top