Zajímavou besedu si vyslechli žáci čtvrtých tříd. V rámci předmětu vlastivěda jsme probírali naše město – Město Albrechtice.

Něco jsme se dozvěděli od paní učitelky, něco jsme sami vyhledávali na internetu, ale jelikož jsme se chtěli dozvědět ještě více, přišla k nám bývalá paní učitelka Anna Tuhá, která zná velmi dobře historii a pověsti města.

Nejdříve nám povyprávěla o historii a ukázala dobové fotografie. Následoval malý kvíz, ve kterém jsme si ověřili své znalosti. Ve druhé části jsme si vyslechli pověst o vzniku města. Celá beseda se nám velmi líbila.

Kapitolku „Naše město“ jsme si shrnuli formou skupinových projektů. Teď už můžeme říci, že známe svoje město. Paní Anně Tuhé děkujeme a těšíme se na další besedu.

Foto A. Jurčíková, J. Vyležíková, text Adéla Jurčíková

Back To Top