Lesewettbewerb

Oddělení germanistiky Slezské univerzitě v Opavě i letos zorganizovalo soutěž v přednesu německých textů. Naše škola vyslala tři statečné reprezentanty, a sice Jakuba Hermana (8. A), Daniela Richtára (8. B) a Markétu Veselou (9. A). Všichni si nachystali úryvek z knihy…

celý článek

Deutschsprachige Länder

Mnichov (München) leží v Bavorsku (Bayern), které je jednou ze spolkových zemí Německa (Deutschland). Aby si deváťáci rozšířili nejen znalosti reálií, propojili jsme výuku německého jazyka s informatikou, vyhledáváním na internetu, ale také s mluvním cvičením. Žáci mají za úkol představit…

celý článek

Bianka je třetí v německé soutěži

Obrovského úspěchu dosáhla Bianka Bakošová z 8. B, když získala třetí místo v Lesewettbewerb. Soutěže, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě, se zúčastnily téměř tři desítky dětí z opavských, krnovských, ba dokonce ostravských škol. Žáci měli za úkol přečíst…

celý článek

Deváťačky porazily středoškoláky

Obrovského úspěchu dosáhly naše žákyně Anna Veselá, Laura Pavelková, Terezie Kubaláková (9. B) a Denisa Dragozsová (9. A), když získaly první místo v soutěži v jazyce německém. Akce se konala v rámci česko-německých dnů, jež probíhají v Krnově vždy v září.Letošním…

celý článek

Bobotubes zpestřují hodiny němčiny

Eins, zwei, drei… Počítat německy alespoň do pěti umí skoro každý. Také letošní sedmáci si tuto dovednost osvojují. V rámci druhé lekce se zatím naučili počítat do dvaceti. Speciální plastové trubky...Aby se jim druhý jazyk, už se totiž učí anglicky, učil co nejjednodušeji,…

celý článek
Back To Top