Obrovského úspěchu dosáhla Bianka Bakošová z 8. B, když získala třetí místo v Lesewettbewerb. Soutěže, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě, se zúčastnily téměř tři desítky dětí z opavských, krnovských, ba dokonce ostravských škol. Žáci měli za úkol přečíst před porotou několik stran z německé knihy Traüme beißen nicht.

Porota složená z rodilých mluvčích potom hodnotila správnou výslovnost, přednes, rychlost čtení a pochopení textu. Kdo se někdy učil němčinu, dobře ví, že se občas jedná o velmi náročné jazykolamy, které někteří sotva „překoktají.

Bianka se však s textem popasovala skvěle a vybojovala pro naši základní školu 3. místo. Výborně si vedla také děvčata z 9. B, Laura Pavelková a Anička Veselá.

Všem děvčatům bych chtěla poděkovat za náročnou přípravu, protože ze začátku bylo třeba korigovat jejich výslovnost téměř v každé větě. Jedna vedle druhé však nakonec zvládly přečíst náročný třístránkový text bez chyby a s pěkným plynulým přednesem.

Pokud vás zajímá, co znamená slovo Lesewettbewerb, tak vězte, že se jedná o spojení dvou pojmů. „Lesen“ znamená číst a „Wettbewerb“ soutěž, závod, konkurence. Německý jazyk je typický spojováním slov.Když tedy znáte alespoň půlku, snadno si potom z kontextu domyslíte celý význam daného slova.

Na závěr bych chtěla ještě poděkovat paní ředitelce Regíně Hajné, která děvčata na soutěž v době mé nepřítomnosti doprovodila. Also tschüs, bis später!

 Foto Regína Hajná, text Veronika Glötzerová

Back To Top