Obrovského úspěchu dosáhly naše žákyně Anna Veselá, Laura Pavelková, Terezie Kubaláková (9. B) a Denisa Dragozsová (9. A), když získaly první místo v soutěži v jazyce německém. Akce se konala v rámci česko-německých dnů, jež probíhají v Krnově vždy v září.

Letošním soutěžním tématem byl Karel IV. (Karl IV. – Deutscher, Tscheche oder Europäer = Karel IV. – Němec, Čech nebo Evropan?), protože si připomínáme 700 let od jeho narození. Naše děvčata se převtělila do historických osobností. Laura představovala manželku Karla IV., Alžbětu Pomořanskou, Anička Annu Lucemburskou, jeho dceru, a Tereza si zahrála na Beneše Krabice z Weitmile, Karlova kronikáře.

Všechna tři děvčata zvládla velmi pěkně náročný německý text o životě Karla IV., který zpracovala paní učitelka Veronika Glötzerová. Denisa zase připravila prezentaci v powerpointu, již během soutěže promítala. V přípravách jsme neponechaly nic náhodě a nachystaly si také historické kostýmy. Tento nápad měly i soutěžící z pedagogické školy. Naše děvčata však přesvědčila porotu o svém vítězství svým hudebním uměním.

Kromě textu, prezentace a kostýmů si totiž ještě navíc nacvičila tři středověké skladby (Hospodine, pomiluj ny; Svatý Václave a latinskou More questi ferimus), kterými krásně dokreslily atmosféru představované doby. Anička hrála na housle, Laura na tenorovou, sopránovou a sopraninovou flétnu a Tereza na varhany.

Základní škola Město Albrechtice byla jedinou základní školou v  soutěži. Našimi konkurenty tak byli např. maturanti a další studenti z  gymnázia, pedagogické školy nebo střední školy dopravy a cestovního ruchu. Chtěla bych děvčatům poděkovat za náročnou přípravu, která se však vyplatila. A to doslova.

Děvčata získala dohromady 150 euro. Přestože někteří jejich známí byli skeptičtí, že proti středoškolákům nemají šanci, holky se nevzdaly a šly do soutěže naplno. Z toho plyne, že i „obr“ se dá porazit, když dáte do příprav čistý úmysl, originální nápad, mnoho práce a nevzdáváte se předem.

Chtěla bych poděkovat za podporu paní ředitelce, která měla mimochodem holky jako třídní na nižším stupni a v rámci divadelních představení je učila vystupování před publikem a práci s mikrofonem, a také Zuzce Fojtkové a Miroslavě Mamulové za technickou podporu.

Foto a text Veronika Glötzerová

Back To Top