skip to Main Content

Oddíl gymnastiky informuje…

Tréninky sportovní gymnastiky pro dívky začínají v pondělí 21. 9. 2020 od 16.00 do 18.00 hod ve velké tělocvičně. TJ Tatran zahajuje tréninky ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 13.30 do 15.00 hod., taktéž ve velké tělocvičně. Gymnastky se naučí…

celý článek

Povinné roušky v budově školy…

Vážení rodiče, milí žáci! V návaznosti na nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně hygienických opatření se dnem 10. 9. 2020 zavádí povinné nošení roušek ve společných vnitřních prostorách školy, a to pro žáky, zaměstnance i případné návštěvníky školy. Nošení roušek bude povinné až…

celý článek

Ukliďme Česko…

V nepořádku se žít nedá. Uklizený domov, ať už byt, dům či zahrada, vypadá mnohem lépe (a je zdravější), než kdyby byl plný rozkládajících se odpadků. A stejné je to s celými obcemi a také volnou přírodou. Naštěstí existují lidé,…

celý článek

Rozvrhy hodin 2020/2021…

Od dnešního dne jsou dostupné pod odkazem zobrazeným v horním menu k prohlížení rozvrhy hodin podle tříd na webu školy. Rodičům a žákům byly rozvrhy zaslány prostřednictvím systému Edupage.   Rodiče dětí, které docházejí na I. stupeň, mohou  sledovat obsah výuky rovněž…

celý článek

Seznamy prvňáčků…

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, ve školním roce 2020/2021 otevíráme dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy je paní učitelka Zdenka Závodná, třídní učitelkou I. B třídy paní učitelka Regína Hajná. Své dítě najdete uvedeno pod registračním číslem,…

celý článek

Provoz ve školní družině…

Činnost ŠD ve školním roce 2020/2021 bude obnovena v pondělí 24. srpna 2020. Od tohoto dne do 31. srpna se o přihlášené děti postarají paní vychovatelky v době od 8 do 15 hodin. Zahájení plného provozu v obvyklém rozsahu, tj.…

celý článek

Informace školní jídelny…

Paní vedoucí školní jídelny Darja Stýskalová sděluje všem současným i budoucím strávníkům, že aktualizovala informace k odběru obědů pro školní rok 2020-2021. Vše (jídelníčky, ceník, pokyny k úhradě stravného atd.) včetně kontaktních údajů je uvedeno pod odkazem Jídelna.  

celý článek

Nákup sešitů…

Sešity v balíčku můžete pro žáky navštěvující naši školu zakoupit v obchodě s papírnickým zbožím v Městě Albrechticích. Balíčky by měly být připraveny podle požadavků vyučujících s ohledem na ročník, který dítě bude od 1. září 2020 navštěvovat. Pokud máte…

celý článek

Změna ve vedení školy…

S účinností k 1. srpnu 2020 byl na jednání Rady Města Město Albrechtice dne 10. června 2020 jmenován ředitelem školy pan Jiří Šiffner. Ve funkci nahradí stávající ředitelku paní Regínu Hajnou, která se k 31. červenci 2020 vzdala funkce.  Zástupkyní…

celý článek

Provoz ŠD v době prázdnin…

Prázdninový provoz je pro přihlášené děti zajištěn do 15. 7. 2020 od 8 do 15 hodin. Vstup hlavním vchodem budovy školy.  Od 16. 7. do 21. 8. 2020 bude školní družina uzavřena. Činnost v prázdninovém režimu bude obnovena od pondělí…

celý článek
Back To Top