skip to Main Content

Chemická olympiáda…

V pátek 1.března proběhlo na Gymnáziu v Bruntále okresní kolo Chemické olympiády. Naši školu reprezentovali: Lenka Křištofová z 9. B, Dan Švec a Aneta Šimeková z 9. A. Hlavním tématem byla Anorganická chemie plynů. Soutěžící čekal test znalostí a poté…

celý článek

Tady jsme doma…

je název výtvarné soutěže. Připravila ji ZUŠ Město Albrechtice ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel ZUŠ. Svá díla prezentují žáci do 15 let. Malíři mohou ztvárnit památky své obce, lidovou architekturu, prožitek z pravidelných akcí obce. Termín pro odevzdání prací…

celý článek

Ponožkový den…

Ve čtvrtek 21. března 2019 je Světový den Downova syndromu, což je geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobené poruchou 21. chromozomu. Tento Světový den má i svůj symbol a tím je pár odlišných ponožek. Právě ponožky otočené patami k sobě…

celý článek

Dopoledne s technikou…

Ve středu 13. března navštívili žáci osmých tříd Střední odbornou školu v Městě Albrechticích. V rámci spolupráce v projektu „ Modernizace výuky svařování“ financovaného z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu se zúčastnili dalšího dvouhodinového setkání nazvaného Dopoledne s technikou. Získali…

celý článek

Přebor v gymnastice…

TJ Tatran Město Albrechtice ve spolupráci se základní školou vyhlašuje první ročník soutěže okrskového přeboru ve sportovní gymnastice dívek 5 - 15let.  Ve velké tělocvičně se 21. března v 13.30 hodin utkají gymnastky v povinné i volné sestavě v prostných. Vyšší…

celý článek

Konzultační třídní schůzky…

Vážení rodiče, zveme vás na individuální konzultační schůzky k průběžnému hodnocení chování a prospěchu dětí. Konají se ve čtvrtek 14. března 2019 v době od 15.30 do 17.30. Učitelé na vás budou čekat v kmenových třídách i v odborných učebnách. Rozpis…

celý článek

Provoz ŠD – jarní prázdniny…

Provoz školní družiny je po dobu jarních prázdnin, od 4. března do 8. března 2019, pro přihlášené děti zajištěn denně v době od 7 do 15 hodin. Další informace můžete získat od paní vedoucí vychovatelky Aleny Honajzerové (777 719 364). Obědy pro děti ve školní družině si můžete…

celý článek

Chemická olympiáda…

Tématem letošního kola Chemické olympiády se staly plyny vyskytující se v naší Sluneční soustavě. Zaměřili jsme se na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, způsoby jejich přípravy a reakce. Žáci dané téma prošli ve školním kole trojím způsobem. Nejprve je čekala dlouhá teoretická…

celý článek

Přednáška o Indii…

Městská knihovna Město Albrechtice zve všechny milovníky dobrodružství na cestovatelskou přednášku Michala Štěpánka s názvem Indie – divoká a nespoutaná.  Ve středu 27. února v 16.30 hodin v měšťanském domě (v salónku s klenbami).

celý článek

Zeměpisná olympiáda…

V okresním kole reprezentovali naši školu v kategoriích šestých, sedmých a devátých tříd tři žáci. Museli prokázat geografické znalosti o ČR a Evropě a obstát při práci s atlasem. Po součtu bodů ze všech částí testů se na krásném 2. místě umístila  Samantha Anna Kaňa z 6. B a postupuje…

celý článek

Tábor u koní…

Jezdecké centrum Město Albrechtice připravilo pro děti na jarní prázdniny Tábor u koní. V termínu od 4. března do 10. března od 13 do 16 hodin si děti zajezdí, seznámí se s teorií, ošetřováním a praxí kolem koní. Bližší informace na…

celý článek

Recitační soutěž…

Zveme všechny, kdo chtějí prožít příjemné odpoledne, ať se zastaví ve čtvrtek 21. února ve 14 hodin ve škole. V prostorech komunitního centra se představí recitátoři z 1. až 5. tříd. O týden později (27.  února ve 13.45 hod.) si pak zasoutěží v recitaci žáci z vyššího stupně.…

celý článek
Back To Top