Výsledky zápisu do 1. tříd…

Ve dnech 12. – 16. 4. 2021 proběhl zápis do 1. tříd školního roku 2021/2022, vzhledem k epidemické situaci opět dálkovým způsobem. Celkově bylo na naši školu zapsáno 37 dětí. O odklad zažádali zákonní zástupci 6 dětí, a do naší…

celý článek

Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče, opět vám chceme nabídnout konzultační třídní schůzky v on-line prostředí s využitím rezervačních termínů u jednotlivých učitelů v EduPage a s využitím aplikace MS Teams pro přihlášení k samotným konzultacím s učiteli. Konzultace pro 1. stupeň se uskuteční…

celý článek

Archimediáda…

Archimediáda je název soutěže fyzikální olympiády kategorie G, která probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  První, školní část soutěže proběhla 1. února – 31. března 2021. Na naší škole…

celý článek

Výtvarná soutěž…

V pátek 2. dubna vylosoval zástupce Mikroregionu Jesenicko 20 výherců výtvarné soutěže „Namaluj Jeseníky“. Mezi nimi je i náš žák Václav Marek z 1. B, který namaloval Praděd. Kromě věcných cen získal i vstupenky pro celou rodinu do zámku Velké Losiny…

celý článek

Informace školní jídelny…

Žáci s prezenční výukou (ve škole), kteří odebírali stravu a mají peníze na účtu jídelny, jsou v tyto dny přihlášení na obědy. Pokud o stravu nemáte zájem, obědy si musíte odhlásit přes objednávkový systém, nebo písemně SMS - 777 719…

celý článek

Tereza vybojovala zlato…

Dne 29. března 2021 proběhlo v dopoledních hodinách online formou okresní kolo chemické olympiády. Žáci soutěžili ve dvou disciplínách - Test teoretických znalostí anorganické chemie a praktická část - znalost laboratorních technik, aparatur a laboratorního skla. V okrese Bruntál soutěžilo…

celý článek

Nepřehlédněte…

Termíny přijímacích zkoušek jsou posunuty na 3. a 4. května 2021. Konzultace k přijímacímu řízení můžete i nadále využívat, a to až do otevření školy nebo konání přijímaček. Radka Žlebčíková

celý článek

Okresní kolo FO…

Ve čtvrtek 18.3.2021 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády. Naši školu reprezentovali 3 žáci. Soutěžilo se v kategorii F -  8. ročník ZŠ + odpovídající ročník víceletého gymnázia a v kategorii E - 9. ročník  ZŠ + odpovídající ročník víceletého gymnázia.  V průběhu…

celý článek

Děti a zahrádkáři nezahálejí…

Spolek Zahrádkáři Město Albrechtice spolupracuje s Eko kroužkem Základní školy v aktivitách, které jsou dětem blízké a snaží se rozvíjet všechny vlastnosti, které přitáhnou děti k ochraně přírody. V on-line prostředí a různých omezení jsme vymysleli aktivity pro starší děti,…

celý článek

Procházka s úkoly…

Začátkem března, při prvních slunečných dnech, byla nejen pro naše žáky, ale jak se ukázalo tak i pro spoustu rodičů, nachystána zábavná procházka se zadanými úkoly. Na celkem třinácti stanovištích si řešitelé museli poradit s úkoly ze zeměpisu, přírodopisu, češtiny,…

celý článek

Pozvánka do knihovny…

Městská knihovna Krnov se i v letošním roce zapojila do projektu Spisovatelé do knihoven, za kterým stojí Asociace spisovatelů ČR a vybrané české knihovny. Projekt má velmi jednoduchý cíl a tím je propagace současné české literatury a vůbec možnost ukázat,…

celý článek
Back To Top