skip to Main Content

Ředitelské volno….

Volno udělené ředitelkou školy z organizačních a technických důvodů a se souhlasem zřizovatele připadá na pondělí 29. a úterý 30. června. Provoz pro přihlášené děti ve školní družině bude zajištěn v době od 8 do 15 hodin (alena.honajzerova@zsma.cz 777 719…

celý článek

Příměstský tábor ve škole….

Nezisková organizace Veselá věda pořádá v termínu od 13. do 17. července 2020 příměstský tábor v Základní škole Město Albrechtice. Tábor je určen pro malé badatele předškolního věku a 1. stupně ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd.…

celý článek

Schůzka s rodiči prvňáčků…

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je připravena na úterý 16. června 2020. Ve výtvarné učebně se s nimi od 16.30 setkají budoucí paní učitelky, paní vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny.  Dále získají zákonní zástupci po jednom výtisku Občasníku č.…

celý článek

Pokyny ke konzultacím 2. stupně…

Pokyny žákům přihlášeným ke skupinovým konzultacím od 8. června 2020. Čtyři vyučovací hodiny zajistí vyučující českého jazyka, matematiky, angličtiny, třídní učitel/ka (třídnická hodina) a případně další vyučující dle potřeby. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení uvedené v…

celý článek

Sponzorský dar…

Paní vychovatelky a děti ze školní družiny naší školy děkují firmě PEGA- VEL, a.s. Krnov za sponzorský dar, který nám poskytla ve formě svých výrobků (stuh, prýmek, pruženek),  které budeme využívat při tvořivých aktivitách s dětmi. Velké poděkování za zprostředkování patří…

celý článek

Setkání žáků 2. stupně…

Vážení rodiče či zákonní zástupci žáků, od 8. června mohou školy podle svých možností organizovat setkání žáků z 2. stupně s učiteli před uzavřením klasifikace za druhé pololetí. Jelikož se aktuálně za přísných hygienických podmínek účastní výuky asi 132 žáků z 1. –…

celý článek

Příměstské tábory na léto…

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska bude pořádat příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let. Tábory budou provozovány v pracovní dny po dobu letních prázdnin od pondělí do pátku od 8 do 16.00 hodin. Tábory jsou dotované, cena turnusu…

celý článek

Pokyny k výuce na 1. stupni…

Pokyny k prezenční výuce od 25. května 2020 byly rodičům zaslány prostřednictvím Edupage ( jméno paní učitelky, paní vychovatelky, nástupy do školy, vchody, učebny). Některé z nich znovu připomínáme. Při příchodu 25. května 2020 žáci odevzdají třídní učitelce čestné prohlášení…

celý článek

Fotografická soutěž…

Město Město Albrechtice vyhlásilo fotografickou soutěž, která probíhá od 18. května do 30. června 2020. Fotit můžete různá místa v Městě Albrechticích. Svá díla zašlete na e-mail p.hanusova@mesto-albrechtice.cz nejpozději do 30. června. Podrobnější informace o soutěž naleznete na webu města.

celý článek

Informace školní jídelny…

U žáků přihlášených na školní obědy  se založeným svolením k inkasu, proběhne kontrola platby  automaticky. Rodiče platící  složenkou musí před nástupem na obědy zkontrolovat a uhradit stravné v odpovídající výši. (email: darja.styskalova@zsma.cz, mobil: 777 719 365 od 7 do 13…

celý článek

Výuka na 1. stupni…

Vážení rodiče, od 25. května bude žákům 1. až 5. tříd opět umožněna prezenční výuka ve škole. Rádi bychom zjistili, zda budete vaše dítě od tohoto data do školy posílat či nikoli. Výuka je dobrovolná. Děti, které nebudou do školy…

celý článek

Termín přijímací zkoušky…

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro čtyřleté obory se uskuteční 8. června 2020. V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí pojmenované Procvičování testů a úloh, které naleznete na webu https://procvicprijimacky.cermat.cz. Elektronickou verzi testů CERMATu k přijímacím zkouškám v aplikaci…

celý článek
Back To Top