skip to Main Content

Seznamy prvňáčků…

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, ve školním roce 2020/2021 otevíráme dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy je paní učitelka Zdenka Závodná, třídní učitelkou I. B třídy paní učitelka Regína Hajná. Své dítě najdete uvedeno pod registračním číslem,…

celý článek

Provoz ve školní družině…

Činnost ŠD ve školním roce 2020/2021 bude obnovena v pondělí 24. srpna 2020. Od tohoto dne do 31. srpna se o přihlášené děti postarají paní vychovatelky v době od 8 do 15 hodin. Zahájení plného provozu v obvyklém rozsahu, tj.…

celý článek

Informace školní jídelny…

Paní vedoucí školní jídelny Darja Stýskalová sděluje všem současným i budoucím strávníkům, že aktualizovala informace k odběru obědů pro školní rok 2020-2021. Vše (jídelníčky, ceník, pokyny k úhradě stravného atd.) včetně kontaktních údajů je uvedeno pod odkazem Jídelna.  

celý článek

Nákup sešitů…

Sešity v balíčku můžete pro žáky navštěvující naši školu zakoupit v obchodě s papírnickým zbožím v Městě Albrechticích. Balíčky by měly být připraveny podle požadavků vyučujících s ohledem na ročník, který dítě bude od 1. září 2020 navštěvovat. Pokud máte…

celý článek

Změna ve vedení školy…

S účinností k 1. srpnu 2020 byl na jednání Rady Města Město Albrechtice dne 10. června 2020 jmenován ředitelem školy pan Jiří Šiffner. Ve funkci nahradí stávající ředitelku paní Regínu Hajnou, která se k 31. červenci 2020 vzdala funkce.  Zástupkyní…

celý článek

Provoz ŠD v době prázdnin…

Prázdninový provoz je pro přihlášené děti zajištěn do 15. 7. 2020 od 8 do 15 hodin. Vstup hlavním vchodem budovy školy.  Od 16. 7. do 21. 8. 2020 bude školní družina uzavřena. Činnost v prázdninovém režimu bude obnovena od pondělí…

celý článek

Ředitelské volno….

Volno udělené ředitelkou školy z organizačních a technických důvodů a se souhlasem zřizovatele připadá na pondělí 29. a úterý 30. června. Provoz pro přihlášené děti ve školní družině bude zajištěn v době od 8 do 15 hodin (alena.honajzerova@zsma.cz 777 719…

celý článek

Příměstský tábor ve škole….

Nezisková organizace Veselá věda pořádá v termínu od 13. do 17. července 2020 příměstský tábor v Základní škole Město Albrechtice. Tábor je určen pro malé badatele předškolního věku a 1. stupně ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd.…

celý článek

Schůzka s rodiči prvňáčků…

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je připravena na úterý 16. června 2020. Ve výtvarné učebně se s nimi od 16.30 setkají budoucí paní učitelky, paní vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny.  Dále získají zákonní zástupci po jednom výtisku Občasníku č.…

celý článek

Pokyny ke konzultacím 2. stupně…

Pokyny žákům přihlášeným ke skupinovým konzultacím od 8. června 2020. Čtyři vyučovací hodiny zajistí vyučující českého jazyka, matematiky, angličtiny, třídní učitel/ka (třídnická hodina) a případně další vyučující dle potřeby. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení uvedené v…

celý článek

Sponzorský dar…

Paní vychovatelky a děti ze školní družiny naší školy děkují firmě PEGA- VEL, a.s. Krnov za sponzorský dar, který nám poskytla ve formě svých výrobků (stuh, prýmek, pruženek),  které budeme využívat při tvořivých aktivitách s dětmi. Velké poděkování za zprostředkování patří…

celý článek

Setkání žáků 2. stupně…

Vážení rodiče či zákonní zástupci žáků, od 8. června mohou školy podle svých možností organizovat setkání žáků z 2. stupně s učiteli před uzavřením klasifikace za druhé pololetí. Jelikož se aktuálně za přísných hygienických podmínek účastní výuky asi 132 žáků z 1. –…

celý článek
Back To Top