Koukejte, co my všechno dovedeme…

Po půl roce pravidelného tréninku se už mohou děvčata z kroužku aerobiku pochlubit celou řadou nových kroků, které se jim daří vázat do krátkých sestav. Ačkoli větší část cvičenek jsou prvňačky, daří se jim pohyb spojit s daným rytmem hudby,…

celý článek

Novinářky ve školní družině …

Zatoužily jsme opět prožít úžasné, bezstarostné odpoledne ve školní družině, proto jsme se ve středu nenápadně vmísily do společnosti dětí. I když jsme je fotografovaly, děti si nás téměř nevšímaly. Byly zaujaty svou činností.Některé si hrály se stavebnicemi, jiné zase…

celý článek

Chlebíčkový den ve školní družině …

Poslední únorový den si děti z 3. oddělení školní družiny zpestřily přípravou občerstvení. Obložené chlebíčky si vyrobily úplně samy, stejně tak si ke zlepšení dobré nálady vyzdobily třídu nafukovacími balónky. Zahrály si také spoustu zábavných her a soutěží. Odpoledne se…

celý článek

Rolničky ve školní družině …

„Rolničky, rolničky…“ i další koledy se ve čtvrtek 17. prosince ozývaly ze školní družiny při vánoční besídce. Děti z 1. oddělení paní Václavíkové si samy připravily program a zorganizovaly soutěživé hry. Spoustu legrace si užily při nafukování balónků, přenášení vajíček…

celý článek

Aerobik nás moc baví …

Kroužek aerobiku, vedený paní vychovatelkou Alenou Václavíkovou, má na naší škole již téměř desetiletou tradici. Jeho podstatou je radostný taneční pohyb doprovázený moderní hudbou. Děvčatům z prvního stupně však nabízí i další aktivity. Naučí se tady také spoustu pohybových her,…

celý článek

Soutěž v přeskocích přes švihadlo …

Čtvrteční odpoledne 8. října 2009 patřilo tradiční celodružinové soutěži v přeskocích přes švihadlo. Síly si vzájemně změřilo 55 dětí z prvních až pátých ročníků rozdělených do kategorií podle tříd a pohlaví. V litém boji se nejlepším skokanem pro školní rok…

celý článek

Dvě sta čtyřicet pět přeskoků…

Právě takovým výkonem zvítězila v celodružinové soutěži v přeskakování švihadla druhačka Nela Drahokoupilová a stala se skokanem roku. Zanechala za sebou v úterý 20. října 2008 padesát pět dalších kamarádek a kamarádů z prvních až šestých tříd. Blahopřejeme vítězům jednotlivých kategorií. Pochvalu…

celý článek

Družina vyrazila za pokladem…

Ve čtvrtek 24.5.2007 se děti ŠD vydaly za pokladem. Cestou musely najít a splnit 10 úkolů (zjistit, kdo je starostou našeho města, poznávat dopravní značky, hádat hádanky a jiné). Na konci cesty je čekal dobře ukrytý poklad. Ten se podařilo…

celý článek

Družina na cestách…

Sobotní cestou vlakem z Města Albrechtic zahájily svoji výpravu do Slezských Rudoltic děti ze školní družiny. Mnohé z nich jely vlakem poprvé. Zvláště pak po úzkokolejné trati z Třemešné do Slezských Rudoltic. V cíli cesty je očekávali kamarádi žijící v této vesnici. Společně se…

celý článek

Miss aerobic 2004

V pátek 4. června proběhla v tělocvičně základní školy soutěž o titul Miss aerobic 2004 pořádaná paní vychovatelkou Alenou Václavíkovou. 30 děvčat se utkalo ve dvou disciplínách: povinné cvičební sestavě a volné disciplíně ( zpěv, tanec, přednes aj. ).  Porota,…

celý článek
Back To Top