Adventem rozumíme čtyřtýdenní období před Vánocemi. Je spojeno s přípravami a očekáváním Vánoc, děláním věnců, pečením cukroví a chystáním dárků. Právě v tomto období uspořádala školní družina malé předvánoční zastavení pro bývalé zaměstnance naší školy.

Děti z 1. a 2. tříd pilně nacvičovaly písničky, básničky a taneček pod vedením svých vychovatelek, aby se mohly předvést před publikem.

Paní vychovatelky zhotovily drobné dárečky, jimiž obdarovaly všechny přítomné. Nechybělo ani voňavé pohoštění – kávička, svařáček i moučník.

Setkání zahájil pěvecký sbor paní učitelky Glotzerové zpěvem vánočních koled a hrou na kytaru. Celým programem nás provázela děvčata Natálie Tuhá a Karmela Hošková.

Atmosféra byla kouzelná. Dokázali jsme se na chvíli v této uspěchané předvánoční době zastavit, popovídat si a zavzpomínat. Na chvíli na nás dýchlo kouzlo Vánoc.

Všem dětem, paním vychovatelkám, paním učitelkám, které se podílely na přípravě tohoto zastavení, děkujeme. „Přichází kouzelný sváteční čas, ať přinese radost každému z vás“.

Foto Regína Hajná, text Marie Kulichová, Iveta Liďáková

Back To Top