V úterý 23. ledna si děti školní družiny změřily své síly v II. Zimní olympiádě. Bílá peřina na školní zahradě nebyla sice nijak vydatná, ale dětem k soutěžení vystačila.

Dokonce jsme si na některé disciplíny sníh navozili z okolí, abychom ho měli opravdu dostatek. Po slavnostním zahájení zimní olympiády na děti čekaly čtyři disciplíny.

Hod sněhovou koulí na cíl, výroba sněhových koulí na čas, jízda na bobech a stavby ze sněhu. Děti s radostí vyrazily sportovat.

Soutěžily s chutí a podle stanovených pravidel, hrálo se Fair play. Malí olympionici úspěšně zdolali všechny disciplíny. Odměnou všem bylo krásně strávené odpoledne.

Za snahu a závodění děti dostaly diplomy a sladkou odměnu. Doufáme, že nám ještě nasněží. Těšíme se totiž na závody v bobování.

 Foto Nikola Virágová, text Iveta Liďáková

Back To Top