Týdenní plán od 27. 3. do 31. 3. 2023

Český jazyk Párové souhlásky:  H-CH. Procvičování psaní probraných párových  souhlásek. Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. SV: Bajka - čtení s porozuměním. Uč. str. 78 až 81. Čtení Čtení vět se správnou intonací. Práce s básní, recitace. Čtení s porozuměním.…

Číst více

Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk Párové souhlásky:  Z-S, Ž-Š, H-CH. Procvičování psaní probraných párových  souhlásek. Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Uč. str. 76 až 78. Čtení Čtení vět se správnou intonací. Práce s básní, recitace. Čtení s porozuměním. Orientace v textu, vyhledávání…

Číst více

Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Český jazyk Párové souhlásky: Ď-Ť, V-F, Z-S. Procvičování párových  souhlásek: B-P, D-T. Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Uč. str. 74 až 76. Čtení Čtení vět se správnou intonací. Práce s básní, recitace. Čtení s porozuměním. Uč. str. 106-110.…

Číst více

Týdenní lán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk Párové souhlásky - B-P, D-T. Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Uč. str. 71 až 73. Čtení Čtení vět se správnou intonací. Vyhledávací čtení. Čtení s porozuměním. Uč. str. 100-105. Psaní Opis, přesmyčky. Písanka str. 11, 12.…

Číst více

Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk Tvary slova, slova příbuzná. Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Uč. str. 68 až 70. Čtení Čtení vět se správnou intonací. Vyhledávací čtení. Čtení s porozuměním. Uč. str. 96-99. Psaní Psaní vlastních jmen. Diktát slov.…

Číst více

Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk Psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Procvičování krátkých a dlouhých samohlásek. Popis osoby. Uč. str. 66 a 67. Čtení Pozorné čtení. Vyhledávací čtení. Čtení s porozuměním. Recitace. Uč. str. 89-99. Psaní Opisy a přepisy. Opakování abecedy.…

Číst více

Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2023

Český jazyk Psaní i/í po měkkých souhláskách. Procvičování psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Rozlišení skupin di/dy, ti/ty, ni/ny. Uč. str. 63-66. Čtení Čtení slov s předložkami. Orientační prvky v textu - odstavce. Pozorné čtení s porozuměním. Uč. str. 84-88. Psaní…

Číst více

Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Měkké souhlásky, měkké slabiky. Popis zvířete. Uč. str. 61-62. Čtení Čtení slov s předložkami. Čtení slov s dy/di, ty/ti, ny/ni. Čtení slov s dě, tě, ně. Vyhledávací čtení, práce s informacemi. Čtení básně s důrazem na správnou…

Číst více

Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

Český jazyk Psaní y/ý po tvrdých souhláskách - procvičování. Popis zvířete. Uč. str. 60-61. Čtení Čtení slov složitější stavby. Čtení slov s dy/di, ty/ti, ny/ni. Čtení slov s dě, tě, ně. Vyhledávací čtení, práce s informacemi. Čtení básně s důrazem na…

Číst více

Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Český jazyk Souhlásky tvrdé. Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Uč. str. 59-60. Čtení Čtení slov složitější stavby. Čtení souvětí po přípravě. Vyhledávací čtení. Čtení básně s důrazem na správnou výslovnost. Uč. str. 73-77. Psaní Opis a přepis písmen, slov. Získávání informací…

Číst více

Tádenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Slabiky, hlásky – opakování. Uč. str. 56-58. Čtení Čtení slov složitější stavby. Čtení slov s předložkami. Vyhledávací čtení. Dramatizace pohádky. Uč. str. 68-72. Psaní Opis a přepis písmen, slov. Psaní podle obrázků. Řešení…

Číst více

Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk Slabiky, hlásky - opakování. Uč. str. 54-56. Čtení Dramatizace pohádky. Čtení s porozuměním. Uč. str. 65-67. Psaní Opis a přepis písmen a slov. Písanka str. 33, 34. Matematika  Pamětné i písemné čítání a odčítání bez přechodu přes desítku. PS str. 23-25.…

Číst více
Back To Top