Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6.

Český jazyk Opakování učiva 2. ročníku Věta jednoduchá a souvětí Čtení Čtení s porozuměním Tiché čtení Psaní Opis, přepis vět, diktát Matematika Násobení a dělení 2,3,4,5 Počítání do 100 Vyvození násobení a dělení 10 Prvouka Léto Doplňující informace pro rodiče Od…

Číst více

Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6.

Český jazyk Opakování učiva 2. ročníku Vlastní jména Věta jednoduchá a souvětí Závěrečná práce z českého jazyka Čtení Čtení s porozuměním Tiché čtení s porozuměním Orientace v textu Psaní Opis, přepis vět Diktát Matematika Opakování učiva 2. ročníku Počítání do…

Číst více

Týdenní plán od 3. 6. do 7. 6.

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Docvičování slovních druhů Vlastní jména Věta jednoduchá x souvětí Adresa, dopis Čtení Čtení s porozuměním Tiché čtení s porozuměním Orientace v textu Vlastní četba Psaní Opis, přepis vět Matematika Počítání do 100 Násobení a dělení…

Číst více

Týdenní plán od 26. 5. do 31. 5.

 Český jazyk Opakování učiva 2. ročníku Opakování podstatných jmen, sloves, předložek, spojek Docvičování slovních druhů Psaní velkých písmen (vlastní jména) Čtení Čtení s porozuměním Tiché čtení s porozuměním Orientace v textu Psaní Opis a přepis vět Matematika Sčítání a odčítání…

Číst více

Týdenní plán od 20. 5. do 24. 5.

Český jazyk Opakování učiva druhého ročníku Opakování výčtu slovních druhů Opakování podstatných jmen, sloves, předložek Vyvození spojek Čtení Čtení s porozuměním Orientace v textu Práce s textem Tiché čtení s porozuměním Psaní Opis a přepis Diktát Matematika Počítání příkladů do…

Číst více

Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5.

Český jazyk Opakování učiva druhého ročníku Výčet slovních druhů Opakování podstatných jmen a sloves Vyvození předložek Čtení Čtení s porozuměním (tiché i hlasité) Vyhledávání informací z textu Psaní Opis, přepis textů s doplňováním Matematika Počítání do 100 – procvičování Opakování násobení…

Číst více

Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5.

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Výčet slovních druhů Podstatná jména – opakování Vyvození sloves Čtení Plynulé čtení bez chyb Tiché čtení s porozuměním Psaní Opis, přepis krátkých textů s doplňováním dle probraných pravidel Matematika Počítání do 100 Násobení a dělení 2, 3…

Číst více

Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5.

Český jazyk Opakování učiva 2. ročníku Slovní druhy - názvy Podstatná jména Čtení Plynulé hlasité čtení Tiché čtení s porozuměním Mimočítanková četba Psaní Opis, přepis slov a vět Matematika Počítání do 100 Násobení a dělení 2 Násobení a dělení 3 Geometrie: rýsování…

Číst více

Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4.

Český jazyk Opakování probraného učiva Opakování a docvičování slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Výčet slovních druhů Čtení Čtení s porozuměním Tiché čtení s porozuměním Důraz na plynulost čtení Mimočítanková četba Psaní Opis a přepis slov a vět…

Číst více

Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4.

Český jazyk Opakování řazení podle abecedy Opakování druhů vět Opakování psaní ú, ů, u Opakování tvrdých a měkkých souhlásek Opakování spodoby znělosti Opakování psaní slabik dě, tě, ně Docvičování psaní slov se skupinami bě, pě, vě, mě Vypravování Čtení Důraz…

Číst více

Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4.

Český jazyk Opakování abecedy, psaní ú,ů, tvrdých a měkkých souhlásek, spodoby znělosti Opakování slabik dě, tě, ně Vyvození slabik bě, pě, vě mě Čtení Důraz na plynulé čtení bez chyb Čtení s porozuměním (čtení nahlas i v tichosti) Psaní Opis,…

Číst více

Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4.

Český jazyk Slova se slabikami dě, tě, ně Vzkaz, sms Čtení Čtení s porozuměním Důraz na plynulé čtení Psaní Opis a přepis slov a vět Matematika Počítání do 100 Písemné sčítání a odčítání do 100 (pod sebou) Násobení 2 Geometrie:…

Číst více
Back To Top