Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12.

Český jazyk Opakování slov nadřazených, podřazených Opakování slov mnohoznačných Slova citově zabarvená Slovo, slabika, hláska, písmeno Čtení Plynulé čtení bez chyb Čtení s porozuměním Psaní Docvičování písmen malé i velké abecedy Opis, přepis slov, vět Matematika Počítání do 100 Sčítání desítek…

Číst více

Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11.

Český jazyk Opakování: slova protikladná, souznačná Slova nadřazená, podřazená a souřadná Slova mnohoznačná a citově zabarvená Čtení Plynulé čtení z Čítanky Čtení s porozuměním Psaní Docvičování psaní písmen velké i malé abecedy Opis a přepis slov, vět Matematika Počítání do 20 s…

Číst více

Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11.

Český jazyk Význam slova Slova protikladná Slova souznačná Opakování abecedy a druhů vět Čtení Čtení s porozuměním Plynulé čtení bez chyb Úprava hlasu na konci věty (.?!) Psaní Docvičování psacích písmen malé a velké abecedy Opis a přepis slov a vět…

Číst více

Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11.

Český jazyk Opakování druhů vět Věta, slovo, slovní význam Pořádek slov ve větě Čtení Čtení s porozuměním Důraz na plynulé čtení Důraz na klesání či zvedání hlasu na konci věty Psaní Procvičování psaní psacích písmen velké a malé abecedy Opis,…

Číst více

Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11.

Český jazyk Opakování druhů vět Pořádek slov ve větě Omluva Čtení Důraz na plynulé čtení Porozumění čtenému textu Důraz na znaménka ve větě a na konci věty Psaní Procvučování psaní malých a vělkých písmen abecedy Opis, přepis, diktát slov a…

Číst více

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10.

Český jazyk Druhy vět - rozkazovací a přací věty Čtení Čtení z Čítanky Důraz na plynulé čtení a úpravu hlasu na konci vět Psaní Procvičování psaní písmen velké a malé abecedy Opis, přepis, diktát Matematika Počítání do 20 s přechodem…

Číst více

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10.

Český jazyk Opakování řazení vět podle dějové posloupnosti Druhy vět (oznamovací, tázací) Opakování abecedy Čtení Čtení z Čítanky Důraz na plynulé čtení Důraz na klesání a stoupání hlasem na konci věty Psaní Procvičování psaní malých a velkých písmen Opis, přepis…

Číst více

Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10.

Český jazyk Opakování a procvičování abecedy Pořádek vět v textu Mluvení ve větách Čtení Čtení v Čítance Důraz na plynulé čtení Důraz na konec věty Psaní Psaní v Písance Procvičování psaní malých písmen Matematika Počítání do 20 s přechodem přes…

Číst více

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10.

Český jazyk Abeceda - seřazování slov, písmen Tvorba slov na písmena Čtení Zdokonalování čtení, kladení důrazu na plynulé čtení Klesání a zvedání hlasu na konci věty Čtení z čítanky Psaní Opis, přepis slov, vět Procvičování psacích písmen Psaní v písance…

Číst více

Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9.

Český jazyk Opakování abecedy, pořadí písmen v abecedě Řazení slov podle abecedy Čtení Zdokonalování čtení Čtení v čítance Kladení důrazu na konec věty, mezery mezi slovy Psaní Opis, přepis slov Diktát slov Procvičování psaní písmen abecedy Psaní v písance Matematika…

Číst více

Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9.

Český jazyk Vlastní jména Počet slov ve větě Začátek a konec věty (. ! ?) Pořádek slov ve větě Mezery mezi slovy ve větě Čtení Zdokonalování čtení Úprava hlasu podle konce věty - klesání při oznamovací, stoupání při tázací Recitace…

Číst více

Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9.

Český jazyk opakování písmen, slabik, slov skladba slova, věty - počet slabik ve slově, počet slov ve větě vlastní jména Čtení čtení z čítanky zdokonalování četby Psaní opakování psaní psacích písmen psaní do písanky Matematika počítání do 20 sčítání a…

Číst více
Back To Top