Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk Koncovky podstatných jmen podle vzorů Kontrolní cvičení k učivu o podstatných jménech - určování, skloňování Četba ukázek s porozuměním - vlastní ilustrace Český jazyk - sloh Referát o přečtené knize Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Písemné násobení, dělení…

Číst více

Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk Koncovky podstatných jmen Určování mluvnických kategorií podstatných jmen Český jazyk - sloh Zpráva Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Rovnice, přímá úměrnost Slovní úlohy Geo - obvod trojúhelníku Vlastivěda Sámova říše Přírodověda Ekosystém louka Informatika Psaní Zav, malování Pracovní…

Číst více

Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk Podstatná jména - vzory rodu mužského Skloňování podstatných jmen rodu žen. a střed. Český jazyk - sloh Řečnická cvičení, úprava textů Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Písemné násobení dvojciferným činitelem Slovní úlohy Geo - pravoúhlý trojúhelník Geo -…

Číst více

Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk Podstatná jména rodu mužského - vzory Koncovky podstatných jmen podle vzorů - rod žen. a střed. Český jazyk - sloh Telefonický rozhovor Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Pamětné nás. a děl., sčít. a dočít. Písemné násobení dvojciferným činitelem…

Číst více

Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2023

Český jazyk Procvičování vzorů podstatných jmen - rod střední a ženský Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Pamětné počítání Písemné nás. a dělení Vlastivěda Dokončení pracovních sešitů Přírodověda Opakování les Informatika Psaní Zav Pracovní činnosti nevyučuje se Výtvarná výchova nevyučuje se…

Číst více

Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk Koncovky podstatných jmen podle vzorů Český jazyk - sloh Nevyučuje se Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Pamětné počítání s velkými čísly Slovní úlohy Vlastivěda Beseda s p. uč. Kurečkovou o Albrechticích Přírodověda Lesní zvířata a rostliny Informatika Nevyučuje…

Číst více

Týdenní plán od 23. 1 do 27. 1. 2023

Český jazyk Podstatná jména rodu ženského - vzory Koncovky podstat. jmen rodu středního Slovní druhy Čtení neznámých textů Český jazyk - sloh Pozvánka Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Pamětné násobení a dělení čísel nad 10 000 Písemné počítání s čísly…

Číst více

Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Český jazyk Podstatná jména rodu středního - vzory Koncovky podstat. jmen rodu středního Zápis do čtenářského sešitu Příprava na recitační soutěž - výběr textů Český jazyk - sloh Pozvánka Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Sčítání a odčítání do milionu zpaměti…

Číst více

Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk Podstatná jména - vzory pro rod střední Věcné čtení, četba a rozbor Pololetní písemná práce Český jazyk - sloh Slohová písemná práce Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Čísla nad 10 000 - zaokrouhlování a porovnávání Písemná práce za…

Číst více

Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk Slovesa - určování mluvnických kategorií Vyjmen. slova a slovní druhy Podstatná jména Český jazyk - sloh Úprava textu Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Čísla nad 10 000 Rovnoběžky a kolmice Vlastivěda Kraje ČR Místní krajina, mapa, poloha Přírodověda…

Číst více

Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

Český jazyk Slovesa Slovní druhy Vyjmenovaná slova Český jazyk - sloh Vánoční přání Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Čísla nad 10 000 Geo - rovnoběžky a kolmice, pravoúhlé geom. tvary Vlastivěda Kraje ČR Přírodověda Ptáci Informatika Nevyučuje se Pracovní činnosti…

Číst více

Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2022

Český jazyk Slovesa - čas budoucí, minulý Vyjmenovaná slova - předpona -vy Český jazyk - sloh Přání Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Písemné násobení a dělení Převody jednotek Geo - osová souměrnost Vlastivěda Královéhradecký, Pardubický kraj Přírodověda Obratlovci a bezobratlí…

Číst více
Back To Top