Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny Slovní druhy – slovesa (slovesný tvar) Četba vlastní knihy, zápis do čtenářského listu Sloh Popis děje Informatika Rozšířená realita Psaní ZAV Matematika Čísla do 10 000…

Číst více

Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny Slovní druhy Recitace Sloh Popis děje Informatika Kódování a přenos dat, modelování, cestní síť, aplikace pravidel Matematika Čísla do 10 000 Písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem…

Číst více

Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny Společná četba (čtenářský deník) Slovní druhy Sloh Popis Informatika Kreslení čar, vybarvování, kreslení bitmapových obrázků Matematika Čísla do 10 000 Písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000…

Číst více

Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  po s, v, z – opakování a procvičování učiva Verš, rým – text zpaměti Slovní druhy Sloh Popis osoby Informatika Bobřík informatiky Matematika Čísla do 10 000 Sčítání a odčítání  zpaměti v oboru do 10 000 Dělení jednociferným dělitelem Jednotky G –…

Číst více

Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  po m, p – opakování a procvičování učiva. Slovní druhy Sloh Popis obrázku Informatika Kódování a přenos dat Matematika Čísla do 10 000 Sčítání a odčítání v oboru do 10 000 Dělení jednociferným dělitelem Jednotky G – rýsování  kolmic, rovnoběžek Vlastivěda…

Číst více

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova Slovní druhy Matematika Čísla do 10 000, číselná řada, zápis čísel Dělení jednociferným dělitelem Jednotky Informatika Editace textu, ukládání do souboru Psaní ZAV Vlastivěda Vlastivědná vycházka Přírodověda Živá příroda - dělení, houby Pracovní činnosti Výroba maňáska…

Číst více

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova Diktát Četba textů – vyhledávání; dramatizace ve skupinách Český jazyk– sloh Oslovení, omluva, prosba Matematika Písemné násobení, Dělení jednociferným dělitelem Jednotky hmotnosti, objemu G – kolmice, kružnice Vlastivěda Vznik Československa  T. G. Masaryk Přírodověda Vlastnosti látek…

Číst více

Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slov b, f, l Pravopis souhláskových skupin Diktát Čtení s porozuměním Kniha a čtenář – čtenářská dílna Český jazyk– sloh Oslovení, omluva Matematika Písemné násobení, Dělení jednociferným dělitelem Jednotky hmotnosti G – kolmice, pravý úhel Vlastivěda Podstata…

Číst více

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk Stavba slova – procvičování; Pravopis souhláskových skupin Diktát Střídavé čtení Čtenářská dílna Český jazyk– sloh Dopis Matematika Písemné násobení Dělení se zbytkem Slovní úlohy Jednotky objemu a času G – přímky kolmé Vlastivěda Mapa, světové strany Přírodověda Horniny a nerosty…

Číst více

Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

Český jazyk Stavba slova – předpona x předložka Diktát Čtení s porozuměním Český jazyk – sloh Formální úprava textu Vypravování Matematika Násobení a dělení Dělení se zbytkem Slovní úlohy Jednotky objemu a času Vlastivěda Státní svátky památná místa Přírodověda Půda, Slunce…

Číst více

Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

Český jazyk Stavba slova – předpona x předložka Procvičování učiva 3. ročníku Vyjmenovaná a příbuzná slova Diktát Četba pohádek, čtenářská dílna Český jazyk – sloh Formální úprava textu Vypravování Matematika Násobení a dělení Dělení se zbytkem Jednotky objemu a času G – rovnoběžky, různoběžky,…

Číst více

Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2023

Český jazyk Slova spisovná a nespisovná Synonyma, slova citově zabarvená Český jazyk – sloh Řečnická cvičení Matematika Zaokrouhlování, numerace do 1 000 Jednotky délky G – rovnoběžky, různoběžky Vlastivěda Česká republika – zákony, státní symboly Přírodověda Voda, koloběh vody Vzduch…

Číst více
Back To Top