Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6. 2024

Český jazyk Fixace učiva Český jazyk - sloh SMS zpráva Inzerát Matematika Opakování učiva geometrie Vlastivěda 2. světová válka 1. světová válka opakování Přírodověda Vliv člověka na přírodní společenstva, ochrana přírody Informatika ZAV. Pracovní činnosti Odevzdávání učebnic Výtvarná výchova Kresba…

Číst více

Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6. 2024

Český jazyk Opakování a procvičování učiva Závěrečná práce Český jazyk - sloh Dopis Matematika Procvičování učiva Opakování učiva geometrie Vlastivěda Opakování učiva o Josefu II. První světová válka Přírodověda Ochrana přírody Informatika Psaní ZAV. Pracovní činnosti Práce se stavebnicí, zjišťování…

Číst více

Týdenní plán od 3. 6. do 7. 6. 2024

Český jazyk Větný rozbor Opakování učiva a jeho fixace Opakování slovesa Český jazyk - sloh Inzerát Matematika Opakování učiva o zlomcích Aritmetický průměr Opakování učiva z geometrie Vlastivěda Marie Terezie Josef II Přírodověda Význam přírodních celků pro člověka. Opakování -…

Číst více

Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5. 2024

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem Koncovky podstatných jmen Slovesa Slovní druhy Český jazyk - sloh Vyhledávací čtení Matematika Procvičování učiva, písemné násobení, dělení se zbytkem Aritmetický průměr Řešení slovních úloh G: obvod a obsah čtverce a obdélníku Vlastivěda Marie…

Číst více

Týdenní plán 4. A od 20. 5. do 24. 5. 2024

Český jazyk Procvičování probraného učiva -slovní druhy, koncovky PJ Shoda podmětu s přísudkem Český jazyk - sloh Řečnická cvičení Matematika Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Řešení slovních úloh Římská čísla G - obsah čtverce, obsah obdélníků Vlastivěda Marie…

Číst více

Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem  Práce s textem Sloh Řečnická cvičení Matematika Aritmetický průměr Zlomky Slovní úlohy G –  síť krychle a kvádru Informatika Programování a robotika, čtvercová síť, programování robotů Vlastivěda Jan Ámos Komenský Přírodověda Ekosystémy Pracovní činnosti Návštěva zahradnictví…

Číst více

Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk Shoda podmětu s přísudkem Práce s textem Sloh Vyprávění Matematika Zlomky  Slovní úlohy G –  obsah obdélníku Informatika Odpadá -státní svátek Vlastivěda Habsburkové na českém trůně Bitva na Bílé hoře Přírodověda Ekosystém potok, řeka Dopravní výchova Pracovní činnosti Práce s papírem…

Číst více

Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk Shoda podmětu s přísudkem Práce s textem Sloh Vyprávění Matematika Zlomky  Slovní úlohy G –  obsah čtverce Informatika Odpadá -státní svátek Vlastivěda Habsburkové na českém trůně Přírodověda Ekosystém rybník Dopravní výchova Pracovní činnosti Práce s papírem Výtvarná výchova Přírodní objekty…

Číst více

Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk Podmět a přísudek Druhy přísudku Vyjmenovaná slova, slovní druhy – procvičování Společná četba, referáty Sloh Vyhledávání v textu Matematika Zlomek Čtvercová síť G –  rovnoběžníky Informatika Mediální výchova, analýza informací Práce s reklamou, výmysly dezinformace Vlastivěda Jagellonci na českém…

Číst více

Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2024

Český jazyk Podmět a přísudek Vyjmenovaná slova, slovní druhy – procvičování Společná četba, referáty Sloh Stylizace a kompozice dopisu Matematika Zlomek - polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina; Čtvercová síť, čtverec G - rýsování čtverce Informatika Psaní ZAV Vlastivěda Ladislav Pohrobek, Jiří z…

Číst více

Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk Souvětí, spojovací výrazy Vyjmenovaná slova, slovní druhy – opakování Společná četba, referáty Sloh Stylizace a kompozice dopisu Matematika Celek, část, zlomek – čitatel, zlomková čára a jmenovatel Slovní úlohy Početní výkony s přirozenými čísly; G – rýsování obdélníku Informatika…

Číst více

Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá Vyjmenovaná slova, slovní druhy – opakování Koncovky podstatných jmen Četba s porozuměním Sloh Zpráva Matematika Jednotky hmotnosti, objemu a času Slovní úlohy Početní výkony s přirozenými čísly; G – obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku Informatika Psaní ZAV Bezpečně na internetu…

Číst více
Back To Top