Týdenní plán od 24. 6. do 28. 6. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Čtení Mimočítanková četba Psaní Opis, přepis, adresa, dopis Matematika Opakování učiva 2. třídy Prvouka První pomoc Doplňující informace pro rodiče Děti si budou v průběhu týdne odnášet výkresy, kufříky, .... bylo by dobré mít…

Číst více

Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá x souvětí Souhrnné opakování Dopis, adresa Čtení Čtení s pochopením Psaní Opis, přepis Poslední diktát - viz učebnice str. 101 Matematika Násobení a dělení 2,3,4,5 Počítání do 100 Vyvození násobení  a dělení 10 Prvouka Léto -…

Číst více

Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6. 2024

Český jazyk Opakování a prověřování znalostí učiva 2. ročníku Vlastní jména Věta jednoduchá x souvětí Adresa, dopis Čtení Prezentace vlastní četby Čtení s pochopením Tiché čtení Psaní Opis, přepis, diktát Matematika Opakování a prověřování znalostí učiva 2. ročníku Počítání do…

Číst více

Týdenní plán od 3. 6. do 7. 6. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Docvičování slovních druhů Vlastní jména Věta jednoduchá x souvětí Adresa, dopis Čtení Tiché čtení s pochopením Plynulé čtení s výrazem Prezentace domácí četby Psaní Opis, přepis, diktát Matematika Počítání do 100 Násobení a dělení…

Číst více

Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Docvičování slovních druhů Psaní velkých písmen Čtení Tiché čtení s pochopením Prezentace domácí četby Psaní Opis, přepis, diktát Matematika Počítání do 100 Násobení a dělení 2,3,4 Test na násobení a dělení 4 Vyvození násobilky…

Číst více

Týdenní plán od 20. 5. do 24. 5. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Slovní druhy - výčet Opakování podts. jmen, sloves, předložek Vyvození - spojky Čtení Tiché čtení s pochopením Prezentace domácí četby Psaní Opis, přepis, diktát Matematika Počítání do 100 Násobení a dělení 2,3 - opakování…

Číst více

Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Slovní druhy - výčet Opakování podstatných jmen a sloves Vyvození předložek Čtení Tiché čtení s pochopením Prezentace přečtených knih - blíží se finále soutěže Psaní Opis, přepis textů s doplňováním Matematika Počítání do 100…

Číst více

Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Slovní druhy - výčet Podstatná jména - opakování Slovesa - vyvození Čtení Plynulé čtení bez chyb Tiché čtení s porozuměním Prezentace přečtených knih Psaní Opis, přepis krátkých textů s doplňováním dle probraných pravidel Matematika…

Číst více

Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Slovní druhy Podstatná jména Čtení Plynulé čtení bez chyb Tiché čtení s pochopením Prezentace vlastní četby Psaní Opis, přepis krátkých textů s doplňováním dle probraných pravidel Matematika Počítání do 100 Násobení a dělení 2…

Číst více

Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk Opakování učiva 2. třídy Docvičování slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slovní druhy - výčet Čtení Plynulé čtení bez chyb Výraz Tiché čtení s pochopením Prezentace knih dle vlastní volby Mimočítanková četba Psaní Opis, přepis Diktát…

Číst více

Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2024

Český jazyk Opakování řazení dle abecedy Opakování druhů vět Opakování psaní ú,ů,u Opakování T a M souhlásek Opakování spodoby Opakování psaní slabik dě, tě, ně Docvičování psaní slov se skupinami bě, pě, vě, mě Vypravování Čtení Tiché čtení s pochopením…

Číst více

Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk Opakování abecedy Opakování psaní ú,ů Opakování tvrdých a měkkých souhlásek Opakování spodoby Opakování slabik dě, tě, ně Vyvození slabik bě, pě, vě mě Čtení Plynulé čtení bez chyb Porozumění čteného Tiché čtení s pochopením Návštěva knihovny - čtvrtek…

Číst více
Back To Top