Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk Samohlásky krátké a  dlouhé. Doplňování do slov. Čtení Pohádky, příběhy. Psaní Opis, přepis, diktát. Matematika Počítání po desítkách, sčítání celých desítek. Odčítání celých desítek. G: bod. Prvouka Domácí zvířata chovaná pro radost. Pracovní vyučování Výroba vánoční dekorace Výtvarná…

Číst více

Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk Samohlásky (krátké, dlouhé), souhlásky. Dělení slov na konci řádků. Čtení Hlasité i tiché čtení s porozuměním. Psaní Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět. Matematika Čtení čísel do sta a jejich zápis. Počítání po jednotkách a desítkách. Sčítání…

Číst více

Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk Opakujeme význam slov ( podřazená, nadřazená, mnohoznačná, protikladná) Slova citově zabarvená. Dělení slov na konci řádku. Slovo - slabika- hláska - písmeno. Čtení Výtvarný doprovod k přečtenému textu. Psaní Opis, přepis, diktát. Písanka str. 24 - 27. Matematika…

Číst více

Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk Slova mnohoznačná, citově zabarvená, synonyma. Dělení slov na konci řádku. Čtení Povídky o dětech Legenda Sv. Martin Psaní Přepis a opis slov a vět Diktát Matematika Sčítání a odčítání do 20 s přechodem. Odčítání se 17. Geometrické tělesa.…

Číst více

Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Dělení slov na konci řádku. Čtení Plynulé čtení s interpunkcí. Psaní Opis, přepis, diktát vět. Matematika Odčítání se 14 a 15. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem. PS str. 118, 21 ,22. Geometrická…

Číst více

Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk Druhy vět, slovní význam. Čtení Plynulé čtení s interpunkcí. Recitace básně. Psaní Opisy a přepisy. Matematika Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky (6 +a) (14 - a). Hmotnost (1 kg) – čím vážíme. Prvouka Podzimní rybník…

Číst více

Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk Druhy vět- poznávání, tvoření. Opakujeme abecedu. Čtení Dramatizace pohádky. Rytmizace říkadel. Psaní Opis, přepis slov. Matematika Sčítání do 20 s přechodem desítky, 7+a. Odčítání od 13, 13- a. Matematický diktát, slovní úlohy G: čáry - křivá, rovná, lomená..…

Číst více

Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk Mluvení ve větách. Druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. Abeceda Čtení Poslech pohádek, jejich reprodukce Hádanka, slovní hříčka Psaní Opis, přepis slov Matematika Opakujeme sčítání s 9 + a, 8+ a Procvičujeme odčítání od 11 Nové učivo…

Číst více

Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk Abeceda, řazení. Mluvení ve větách. Čtení Užívání správného slovního přízvuku. Předčítání. Psaní Opisy a přepisy. Matematika Sčítání do 20 s přechodem desítky (8 + a). Odčítání s 12. Slovní úlohy. G: čára lomená, rovná, křivá. Prvouka Podzim Ekosystém…

Číst více

Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk Abeceda. Čtení Plynulé čtení s přízvukem. Správné čtení dlouhých a krátkých samohlásek. Psaní Opisy a přepisy. Pokračování v písance. Matematika Sčítání a odčítání s přechodem desítky. Pamětné sčítání a odčítání do 20. G: rýsování dle pravítka. Prvouka Pravidla…

Číst více

Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk Věta (začátek a konec věty .!?). Pořádek slov ve větě, mezery mezi slovy ve větě. Čtení Recitace, přednes říkadlo. Dějová posloupnost. Psaní Psaní číslic a znamének. Matematika Sčítání do 20 s přechodem desítky( 9 + a), odčítání s…

Číst více

Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk Věty, slova, počet slov ve větě Učebnice  str. 7 - 10. Čtení Plynulé čtení s intonací , přiměřeným tempem Dokončení Moje první čítanka. Dílna čtení. Psaní Písanka str. 3 až 5 Matematika Sčítání do 20 s přechodem desítky.…

Číst více
Back To Top