Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk Samohlásky Krátké a dlouhé samohlásky Dvojhlásky au, ou, eu Psaní ů,ú,u Čtení Plynulé čtení bez chyb U pokročilých čtenářů - výraz Čtený přednes Recitace vánoč. básní Psaní Docvičování písmen malé i velké abecedy Opis, přepis slov a vět…

Číst více

Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2023

Český jazyk Slovo, slabika, hláska, písmeno Dělení slov na konci řádku Samohlásky Čtení Hlasité i tiché čtení s porozuměním Čtení s výrazem Čtený přednes Psaní Docvičování písmen malé i velké abecedy - viz písanka Opis, přepis, diktát slov, vět Matematika…

Číst více

Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk Opakování slov nadřazených, podřazených Opakování slov mnohoznačných Vyvození - slova citově zabarvená Slovo, slabika, hláska, písmeno Čtení Plynulé čtení bez chyb Čtení s porozuměním Psaní Docvičování písmen malé i velké abecedy Opis, přepis slov, vět Matematika Počítání do…

Číst více

Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11. 2023

Český jazyk Opakování: slova protikladná, souznačná Slova nadřazená, podřazená a souřadná Slova mnohoznačná Slova citově zabarvená Čtení Plynulé čtení bez chyb Pokročilí čtenáři trénují výraz Porozumění textu Psaní Opis, přepis slov a krátkých vět Docvičování psaní písmen velké i malé…

Číst více

Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk Význam slova Slova protikladná Slova souznačná Opakování abecedy, druhů vět Čtení Čtení s porozuměním Plynulé čtení bez chyb Pokročilí čtenáři - výraz Interpunkce za větou (!,?.) Psaní Docvičování písmen malé a velké abecedy Opis, přepis Diktát na druhy…

Číst více

Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2023

Český jazyk Opakování druhů vět Věta, slovo, slovní význam Pořádek slov ve větě Čtení Čtení s pochopením Plynulé čtení bez chyb Pokročilí čtenáři - výraz Dodržování interpunkce (,.!?..) Psaní Docvičování písmen malé a velké abecedy Opis, přepis, diktát slov, vět…

Číst více

Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

Český jazyk Docvičování druhů vět Pořádek slov ve větě Omluva Čtení Porozumění textu Plynulé čtení bez chyb Dodržování interpunkce (čárka ve větě, tečka, otazník, vykřičník za větou...) Pokročilí čtenáři - výraz Psaní Pokračujeme v docvičování malých i velkých písmen abecedy…

Číst více

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk Druhy vět Věta rozkazovací a přací Čtení Mimočítanková četba Prezentace domácí četby Plynulé čtení bez chyb Pokročilí čtenáři - výraz Psaní Docvičování psaní písmen malé i velké abecedy Opis, přepis, diktát Matematika Počítání s přechodem do 20 Opakování…

Číst více

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk Opakování abecedy Opakování řazení vět dle dějové posloupnosti Druhy vět (věta oznamovací, tázací) Čtení Plynulé čtení textů z Čítanky Klesání hlasem na konci věty Vystoupání hlasu před otazníkem Důraz na začátku věty s vykřičníkem Psaní Docvičování malých a…

Číst více

Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

Český jazyk Opakování abecedy Mluvení ve větách Pořádek vět Čtení Čtení z Čítanky Mimočítanková četba Prezentace domácí četby Čtení plynulé s minimalizací chyb Pokročilí čtenáři trénují výraz Psaní Docvičování psaní písmen malé a velké abecedy Opis, přepis, diktát slov, vět…

Číst více

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk Abeceda - výčet písmen Řazení slov podle abecedy Složitější řazení podle abecedy Uč. ČJ - str. 14, 15, 16, 17 Čtení Plynulé čtení bez chyb U pokročilých čtenářů - výraz Mimočítanková četba - Blecha Fló Prezentace přečtených knih…

Číst více

Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

Český jazyk Abeceda - počet a pořadí písmen v abecedě Řazení slov podle abecedy Uč. ČJ str. 11, 12, 13 Čtení Čtení z Čítanky Mimočítanková četba - Blecha Fló Prezentace přečtených knih Zdokonalování čtení Čtení plynulé, s výrazem Čítanka -…

Číst více
Back To Top