Týdenní plán od 27. 11. do 1.12. 2023

Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves Procvičování pravopisu Český jazyk - sloh Dialog a jeho znaky, role mluvčího předčítání Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Dělení dvojciferným dělitelem Souřadnice bodu – graf; jednotky obsahu Převody jednotek, rýsování geom. tvarů Vlastivěda Život…

Číst více

Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11. 2023

Český jazyk Význam věcný a mluvnický Slovní druhy, mluvnické kategorie u sloves Texty populárně naučné Český jazyk - sloh Telefonický rozhovor Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem Písemné dělení 2. cif. dělitelem (celé desítky) Geo - konstrukce…

Číst více

Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk Čtvrtletní písemná práce Vyjmenovaná slova Slovesa Český jazyk - sloh Dopis, úprava textu Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem Zlomky ve slovních úlohách Čtvrtletní písemná práce Vlastivěda 1. svět. válka Vznik…

Číst více

Týdenní plán od 6. 11. do10. 11. 2023

Český jazyk Homonyma, slova významem nadřazená a podřazená Český jazyk - sloh Dopis Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Zlomky a slovní úlohy se zlomky Jednoduché výpočty procentové části Vlastivěda Hospodářský rozvoj českých zemí. Rozvoj vědy a techniky - vynálezy. Přírodověda…

Číst více

Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

Český jazyk Slova s jedním a více významy Slova s citovým zabarvením, synonyma a antonyma Český jazyk - sloh Popis Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Písemné násobení 2, 3, cif. činitelem a dělení 1 cif. číslem Geo - kružnice, kruh, čtverec,…

Číst více

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk Slova s jedním a více významy Český jazyk - sloh Popis děje Anglický jazyk Matematika Písemné násobení, sčítání a odčítání Geo - kruh, kružnice Vlastivěda Revoluční rok 1848. Vznik Rakouska- Uherska. Přírodověda Slunce Souhvězdí, galaxie Informatika Bobřík informatiky…

Číst více

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk Odvozování slov, pravopis souhláskových skupin Povídka, ilustrátoři Český jazyk - sloh Popis Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Přímá úměrnost Řešení jednoduchých slovních úloh Vlastivěda Národní obrození. Kulturní život v 19. století. Přírodověda Slunce Souhvězdí, galaxie Informatika Příkazy a…

Číst více

Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

Český jazyk Pravopis souhláskových skupin, koncovky v příponách Opakování vyjmenovaných slov Český jazyk - sloh Popis předmětu Anglický jazyk Slovní zásoba - čísla Matematika Písemné násobení 2, 3 cif. činitelem Geo - Čtverec, trojúhelník-obvod Vlastivěda Národní obrození Kulturní život v 19.…

Číst více

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk Odvozování předponami a příponami Vyjmenovaná slova Český jazyk - sloh Popis předmětu Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Pamětné i písemné +,-, . , : Slovní úlohy Geo - čtverec, obdélník - vlastnosti úhlopříček Vlastivěda Tereziánské a josefinské reformy…

Číst více

Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

Český jazyk Odvozování předponami a příponami Český jazyk - sloh Popis Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Písemné násobení a dělení Trojúhelníky Vlastivěda Osvícenství Přírodověda Člověk a přírodní zdroje, nerudní suroviny Informatika Kreslení čar, vybarvování, používání aplikací /schránka, krok zpět, zoom/…

Číst více

Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

Český jazyk Podstatná jména Kořen slova, slova příbuzná Český jazyk - sloh Popis Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Pamětné násobení a dělení Geo - trojúhelníková nerovnost Vlastivěda Opakování dějin Přírodověda Podmínky života na Zemi Neživá příroda Informatika Psaní Zav Pracovní…

Číst více

Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2023

Český jazyk Stavba slova, příbuzná slova Český jazyk - sloh Vypravování - zážitky z prázdnin Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Pamětné a písemné počítání Geo - bod, úsečka, přímka, polopřímka Vlastivěda Opakování českých dějin Přírodověda Podmínky života na Zemi Živá…

Číst více
Back To Top