Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk Zájmena Pravopisná cvičení Opakování koncovek podst. a příd. jm. Český jazyk - sloh Knižní hrdina Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Zlomky Slovní úlohy Vlastivěda Sousední státy ČR Přírodověda Dýchací soustava Cévní soustava Informatika ZAV Práce s textem Vkládání…

Číst více

Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Český jazyk Opakování přídavných jmen Koncovky podstatných a přídavných jmen Zájmena Český jazyk - sloh Dialog -loutky Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Zlomky Grafická představa zlomku Ge: porovnávání úhlů, osa úhlů Vlastivěda Sousední státy ČR Přírodověda Lidské tělo Soustava opěrná…

Číst více

Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk Pravopis přídavných jmen Zájmena Český jazyk - sloh Dialog - maňásci Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Desetinná čísla Zlomky Slovní úlohy Ge: kvádr Vlastivěda Státy a hlavní města Souseddní státy Přírodověda Lidské tělo - kostra Svalová soustava Informatika…

Číst více

Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk Pravopis koncovek přídavných jmen Opakování slovních druhů Orientace v textu Český jazyk - sloh Výpisek Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Desetinná čísla - procvičování Slovní úlohy Vlastnosti trojúhelníku Vlastivěda Evropské státy a města Sousední státy Přírodověda Charakteristické znaky…

Číst více

Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk Přídavná jména tvrdá a měkká opakování - shoda slovní druhy Český jazyk - sloh Vyplňování tiskopisů - pošta Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Desetinná čísla - sčítání a odčítání Vlastnosti trojúhelníku Vlastivěda Evropské státy a města Přírodověda Houby,…

Číst více

Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Pravopisná cvičení Recitace Český jazyk - sloh Úprava textu Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Opakování učiva Slovní úlohy Jednotky obsahu Vlastivěda Evropské státy a města Přírodověda Botanické a zoologické zahrady Informatika Psaní ZAV…

Číst více

Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Pravopisná cvičení Opakování - slovní druhy Český jazyk - sloh Dopis Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Opakování učiva Plošné jednotky ar, ha Shodné úsečky, střed a osa Vlastivěda Evropa - rostliny a živočichové…

Číst více

Týdenní plán od 16. 1. do 20. 2. 2023

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Pravopisná cvičení Český jazyk - sloh Rozhovor Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Desetinná čísla Převádění jednotek obsahu - ar, ha Shodné úsečky, střed a osa úsečky Vlastivěda Evropa - poloha, podnebí Přírodověda Opakování…

Číst více

Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Pravopisná cvičení Vyhledávací čtení Český jazyk - sloh Dopis Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Velká čísla Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 Převádění jednotek obsahu Vlastivěda Světadíly a oceány…

Číst více

Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem Pravopisná cvičení Český jazyk - sloh Výpisky Matematika Počítání s velkými čísly Porovnávání, zaokrouhlování Ge: obvody a obsahy čtverce a obdélníku Vlastivěda Poválečný vývoj Opakování učiva Přírodověda Suptropický pás Informatika Práce v power pointu…

Číst více

Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

Český jazyk Podmět a přísudek - shoda Pravopisná cvičení Český jazyk - sloh Orientační prvky v textu Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Pamětné početní příklady Průměrná rychlost Obvody a obsahy - čtverec, obdélník Vlastivěda Obnovení republiky Poválečný vývoj Přírodověda Tropický…

Číst více

Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2022

Český jazyk Podmět a přísudek holý, rozvitý,....... Shoda přísudku s podmětem Český jazyk - sloh Vypravování - osnova Anglický jazyk Dle vyučujícího Matematika Pamětné početní příklady Průměrná rychlost Slovní úlohy Obsah a obvod obdélníku Vlastivěda  Okupace 2. sv. válka Přírodověda…

Číst více
Back To Top