Týdenní plán od 20. 5. do 24. 5. 2024

Český jazyk Spojování vět v souvětí, větné vzorce Přímá řeč Slovní druhy Český jazyk - sloh Rozhovor Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Závisle a nezávisle proměnná Slovní úlohy Nás. a děl. desetinných čísel Vlastivěda Zlínský kraj, Jihomoravský kraj Přírodověda Péče…

Číst více

Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk Spojovací výrazy v souvětí Slovní druhy Vyjmenovaná slova Český jazyk - sloh Popis Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem Slovní úlohy Rovinné útvary, obvody a obsahy složitých útvarů Vlastivěda Zlínský kraj, Jihomoravský…

Číst více

Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk Spojovací výrazy mezi větami Číslovky Zájmena Vyjmenovaná slova Český jazyk - sloh Výpisky Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Dělení deset. čísel přirozeným číslem Jednotky obsahu Vlastivěda Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Přírodověda Nervová a rozmnožovací soustava Informatika Psaní všemi…

Číst více

Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí Koncovky podstatných a přídavných jmen Shoda podmětu s přísudkem Číslovky Český jazyk - sloh Zprávy - mobil, email Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Násobení a dělení desetinných čísel Převody jednotek Slovní úlohy Geo -…

Číst více

Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí Opakování zájmen a číslovek Český jazyk - sloh Komunikace e-mailem Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 Slovní úlohy Geo - přímky kolmé a rovnoběžné Vlastivěda Liberecký kraj Přírodověda…

Číst více

Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2024

Český jazyk Číslovky Zájmena Český jazyk - sloh Slohová práce - dopis Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Popis činnosti Vlastivěda Ústecký kraj Přírodověda Smysly Informatika Psaní Zav, vlastní bloky, změna vlastností postavy pomocí příkazu Pracovní činnosti Ozdoba lidových krojů -…

Číst více

Týdenní plán od 8. 4. 12. 4. 2024

Český jazyk Zájmena - opakování Skloňování já, ty, my, vy Číslovky - druhy Český jazyk - sloh Dopis, zpráva na záznamníku Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Sčítání a odčítání zlomků Slovní úlohy Geo - opakování učiva - jednotky, úhly, osa…

Číst více

Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4. 2024

Český jazyk Druhy zájmen a skloňování Přídavná jména - koncovky Číslovky Český jazyk - sloh Vypravování Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Aritmetický průměr Jednotky času, délky, hmotnosti a objemu Úhel - osa úhlu, vzorce po výpočty obvodu, obsahu a povrchu…

Číst více

Týdenní plán od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk Zájmena Procvičování přídavných jmen - skloňování Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Zlomky a desetinná čísla Matematická soutěž Klokan Vlastivěda Středočeský kraj Přírodověda Oběhová soustava Informatika Psaní všemi deseti Pracovní činnosti Práce s papírem Výtvarná výchova nevyučuje se Hudební…

Číst více

Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk Zájmena - skloňování  zájmen osobních Procvičování koncovek přídavných jmen s podstatnými Český jazyk - sloh Mimojazykové prostředky Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Zlomky, grafická představa zlomku, počtu procent Rovinné obrazce, tělesa Vlastivěda Praha Přírodověda Soustava opěrná, pohybová, dýchací…

Číst více

Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk Druhy zájmen - osobní, ukazovací, přivlastňovací Procvičování koncovek přídavných jmen Český jazyk - sloh Výpisek, výtah Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Desetinná čísla - numerace, zaokrouhlování Slovní úlohy s deset. čísly Geo - krychle, kvádr - povrch, vzorce…

Číst více

Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk Pravopis koncovek přídavných jmen Koncovky podstatných jmen Zájmena Český jazyk - sloh Vyprávění Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Desetinná čísla ve slovních úlohách Sčítání a odčítání deset. čísel Geo - krychle a kvádr - povrch Vlastivěda Evropské státy…

Číst více
Back To Top