Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí, spojky. Fixace pravopisu. Sloh: práce s osnovou. Čtení: plynulé čtení s porozuměním. Matematika Násobení a dělení 6. Násobilka do 50. Sčítání a odčítání do 100. Anglický jazyk School things. Prvouka Pravidla slušného chování, lidská…

Číst více

Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

Český jazyk Psaní po tvrdých a měkkých souhláskách. Sloh: práce s osnovou. Plynulé čtení s porozuměním. Anglický jazyk Numbers 1 - 10. Matematika Násobilka 2, 3, 4, 5. Sčítání a odčítání do 100. G: bod, přímka Prvouka Rodina, mezilidské vztahy.…

Číst více

Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Český jazyk Psaní u, ú, ů. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Sloh: vypravování podle obrázkové osnovy. Anglický jazyk Greetings and introducing yourself. What´s your name? Matematika Sčítání a odčítání do 100. Opakování násobilky 0 - 5. Bod,…

Číst více

Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk Opakování učiva z 2. třídy. Slovní význam, věty, slova, slabiky. Plynulé čtení s porozuměním. Anglický jazyk Seznamovací hry, představení. Matematika Sčítání a odčítání do 100. Procvičování násobilky do 50. Slovní úlohy. Prvouka Domov, bydliště a jeho okolí. Pracovní…

Číst více

Týdenní plán od 1. 9. do 2. 9. 2022

Doplňující informace pro rodiče a děti  Ve čtvrtek 1. září slavnostní zahájení v 7.45 do 8.20 hodin ve třídě. Pak děti odcházejí domů nebo do družiny. Na první den si nemusí nic nosit. Obědy se vydávají od 10.30 do 12…

Číst více

Týdenní plán od 27. 6. do 1. 7. 2022

  Pondělí Procvičování učiva 3. třídy Třídění pomůcek, úklid třídy Vycházka Úterý Procvičování učiva 3. třídy Třídění pomůcek, úklid třídy Vycházka Středa Procvičování učiva 3. třídy Rozloučení s 9. třídami Čtvrtek Slavnostní předání vysvědčení Informace pro rodiče Během týdne si…

Číst více

Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2022

Český jazyk Věta jednoduchá x souvětí Opakování a docvičován učiva 3. třídy Anglický jazyk Opakování učiva 3. třídy Matematika Opakování a docvičování učiva 3. třídy Prvouka Zdraví - opakování Odlišnosti a společné znaky s ostatn. živočichy Bezpečnost v lese, ve…

Číst více

Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2022

Český jazyk Věta jednoduchá x souvětí Opakování a prověřování znalostí učiva 3. třídy Anglický jazyk Opakování učiva 3. třídy Matematika Opakování a prověřování učiva 3. třídy Prvouka Prověřování znalostí lidského vývoje Opakování vnitřního ústrojí člověka, kostry, svalů a smyslů Úraz,…

Číst více

Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2022

Český jazyk Opakování slovních druhů Věta jednoduchá, souvětí Anglický jazyk Opakování, procvičování sl. zásoby Matematika Písemné násobení Konstrukce trojúhelníku Čas Prvouka Vnitřní ústrojí Smysly Kostra a svaly Pracovní činnosti Člověk  - stříhání Výtvarná výchova Člověk - kresba, malba Hudební výchova…

Číst více

Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2022

Český jazyk Slovní druhy Opakování spojek Částice, citoslovce Anglický jazyk What time is it? What´s the time? Matematika Dělení mimo obor násobilek - opakování a prověřování znalosti Písemné násobení Čas Konstrukce trojúhelníku Prvouka Vývoj člověka Části lidského těla Zdravá strava…

Číst více

Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk Slovní druhy Příslovce - docvičování Předložky, spojky Anglický jazyk At the sports centre Hodiny Matematika Dělení mimo obor násobilek Písemné násobení (pod sebou) Opakování učiva 3. dílu učebnice Konstrukce trojúhelníku Prvouka Lidský vývoj Jak přicházíme na svět Pracovní…

Číst více

Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Český jazyk Opakování přídavných jmen a zájmen Vyvození číslovek, příslovcí Anglický jazyk At the sports centre Matematika Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem - opakování na test Dělení mimo obor násobilek - vyvození Písemné násobení jednociferným činitelem - vyvození Konstrukce trojúhelníku…

Číst více
Back To Top