Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po B Anglický jazyk Slovní zásoba probírané kapitoly Happy house Otázky: Co je to? Odpovědi: To je .. Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností Matematika Násobení a dělení Písemné sčítání…

Číst více

Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná Anglický jazyk Slovní zásoba probírané kapitoly Happy house Otázky: Co je to? Odpovědi: To je .. Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností Matematika Násobení a dělení 0 - 10 Pamětné sčítání a…

Číst více

Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk Stavba slova Vyjmenovaná slova po B Anglický jazyk Otázky: Co je to? Odpovědi: To je .. Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností Matematika Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem základu 10 Písemné sčítání dvojciferných čísel…

Číst více

Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk Dokončení spodoby vxf, zxs, žxš, Recitace básní Anglický jazyk Halloween - slovní zásoba Matematika Procvičování násobilky 2 - 9 Násobení 10 a 0 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti Rýsování polopřímek Prvouka Město x vesnice - opakování Naše…

Číst více

Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk Párové souhlásky uvnitř slov Vypravování podle osnovy (ústně i písemně) Anglický jazyk Opakování čísel, barev Jednotné a množné číslo Matematika Opakování násobilky 2 -7 Vyvození násobilky 8,9 Polopřímka Prvouka Naše vlast Pracovní činnosti Dokončovací práce  -  naše město…

Číst více

Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk Opakování spodoby z 2. tř. (pxb, dxt, hxch...) Opakování větných vzorců Opakování ů,ú,u Anglický jazyk Barvy Jednotné a množné číslo Matematika Násobilka  7, 8 Slovní úlohy na násobení, dělení, +, - Matematické hry Bod, přímka, úsečka Prvouka Naše…

Číst více

Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk Podstatná jména vlastní  x obecná Opakování nauky o slovech (slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, mnohoznačná, lichotivá, hanlivá..) Opakování větných vzorců Anglický jazyk Barvy Matematika Opakování počítání do 100 (závorky, sl. úlohy...matem. hry) Násobilka 6 Úsečka, délka úsečky, konstrukce…

Číst více

Týdenní plán od 27. 9 do 1. 10. 2021

Český jazyk Slovesa Věta jednoduchá, souvětí (vzorec souvětí) Podstatná jména Anglický jazyk Ve škole - slovní zásoba (tužka, pero ..)  Jednoduché pokyny Matematika Ukončení opakování násobilky 2,3,4,5 Počítání do 100 (závorky, slovní úlohy, přechod, řetězce..) Prvouka Ukončení první kapitoly: Škola…

Číst více

Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk Věta jednoduchá, souvětí Spojky, slovesa Práce s osnovou Anglický jazyk Pozdravy Číslovky 1 - 10 Představení sama sebe Matematika Násobení 2 až 5 - opakování Počítání do 100 - opakování Bod, úsečka, přímka - opakování Prvouka Dopravní značky…

Číst více

Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk Psaní ú,ů,u Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - výčet Tvrdé a měkké souhlásky - psaní Abeceda Anglický jazyk Pozdrav, představení sama sebe Číslovky 1 - 10 Matematika Sčítání a odčítání do sta s přechodem Opakování násobilky do 50…

Číst více
Back To Top