Týdenní plán od 19. 2. do 23. 2. 2024

Český jazyk Slovní druhy str. 62-67 Divadlo-dějství, herec, kulisy, dramatizace Psaní str. 5-7 Anglický jazyk Otázky s "have got" (prac. sešit: str. 41/1, 42) Čísla 11-20 (učebnice: str. 34, prac. sešit: str. 43) Přídavná jména "big" a "small" (prac. sešit:…

Číst více

Týdenní plán od 12. 2. do 16. 2. 2024

Český jazyk Slovní druhy Procvičování VS po B, L, M Opakování vlastních jmen str. 58-62 Psaní - str. 4-7 Čtení - Divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace. Nabídka knih Anglický jazyk  Have got (učebnice: str. 33, prac. sešit: str. 40-42)…

Číst více

Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2023

Český jazyk Podstatná jména obecná a vlastní - str. 55-57 Čtení - Divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace, nahrávání hlasitého čtení. Nabídka knih Psaní – opis, přepis, doplňování hlásek str. 2-3 Anglický jazyk Příprava na test ze 4. lekce (prac.…

Číst více

Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2024

Český jazyk Tvarosloví - slovní druhy Podstatná jména obecná, vlastní str. 54-57 Čtení - nabídka knih, vlastní postoj ke knize. Společná četba Psaní - opis, přepis, doplňování hlásek - str. 2-3 Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Pamětné sčítání trojciferných čísel…

Číst více

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2024

Český jazyk Pololetní písemná práce Vyjmenovaná slova po M. Opakování VS po B, L str. 51-53 Čtení: Básník. Texty na recitační soutěž, nabídka knih, vlastní postoj ke knize. Tvorba rýmů. Práce s veršem. Psaní: Přepisy s doplňováním hlásek - str.…

Číst více

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2024

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M str. 49-50 Sloh: vyprávění o obrázku, popis příhody, mimojazykové prostředky řeči a gesta Čtení: texty na recitační soutěž, nabídka knih, vlastní postoj ke knize. Tvorba rýmů. Práce s veršem str. 92-100 Psaní: přepisy s…

Číst více

Týdenní plán od 8. 1. do 12. 1. 2024

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M str. 47-48 Čtení: Básník. Texty na recitační soutěž, výstavka knih, vlastní postoj ke knize. Tvorba rýmů. Práce s veršem str. 87-93 Psaní: Přepisy s doplňováním hlásek str. 28-29 Anglický jazyk Jednotné vs. množné číslo…

Číst více

Týdenní plán od 1. 1. do 5. 1. 2024

Český jazyk Opakování a procvičování VS po B, L Psaní i, í/y, ý uvnitř slov Vyjmenovaná slova po str. 46-47 Čtení: Básník, texty na recitační soutěž, vlastní postoj ke knize, tvorba rýmů, práce s veršem - str. 82-86 Psaní: Přepisy…

Číst více

Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po L - str. 44-45 Sloh - přání k Vánocům Čtení - Ilustrace, povídky - postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva) - str. 72-80 Psaní - úhlednost písma, vánoční přání…

Číst více

Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po L Význam vyjmenovaných slov str. 40-41 Písanka str. 21-22 Čtení: str. 70-75 Anglický jazyk Matematika Přirozená čísla do 1000, čtení a zápis trojciferných čísel Procvičování zaokrouhlování na 10 G: Rovina a rovinné útvary (trojúhelník, čtverec,…

Číst více

Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B - opakování a procvičování Psaní i, í/y, ý po B uvnitř slov Rozvoj fantazie str. 38-39 Čtení: Tiché čtení a hlasité čtení, správné frázování - str. Psaní: Úhledné a čitelné písmo - str. 20-21…

Číst více
Back To Top