Týdenní plán od 19. 2. do 23. 2. 2024

Český jazyk Druhy přídavných jmen Procvičování: koncovky podstatných jmen, shoda, slovní druhy, VS Český jazyk - sloh Telefonický rozhovor Matematika Desetinná čísla – procvičování, slovní úlohy G: krychle a kvádr Vlastivěda Evropské státy a města Přírodověda Charakteristické znaky člověka Původ…

Číst více

Týdenní plán od 12. 2. do 16. 2. 2024

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Český jazyk - sloh Dopis Matematika Desetinná čísla – zaokrouhlování, sčítání a odčítání Vlastivěda Evropské státy a města Přírodověda Botanické a zoologické zahrady Informatika Kritéria kontroly dat a řazení dat v tabulce Pracovní…

Číst více

Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2024

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Procvičování: VS, shoda, slovní druhy Český jazyk - sloh Vypravování Matematika Desetinná čísla – porovnávání, čísel. osa, zaokrouhlování na celky, ... G: trojúhelníky Vlastivěda Evropské státy a města Přírodověda Polární pás Informatika Data,…

Číst více

Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2024

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Pohádka - zhlédnutí filmu Český jazyk - sloh Čtení vyhledávací, výpisky Matematika Desetinná čísla Převádění jednotek obsahu, plošné jednotky ar a ha Vlastivěda Evropské státy a města Přírodověda Podnebné pásy Informatika Nevyučuje se…

Číst více

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2024

Český jazyk Mluvnické kategorie u podstatných jmen Pohádka, dramatizace Český jazyk - sloh Čtení vyhledávací, výpisky Matematika Násobení a dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 Desetinná čísla Převádění jednotek obsahu, plošné jednotky ar a ha Vlastivěda…

Číst více

Týdenní plán od 15. 1. do19. 1. 2024

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem Procvičování na pololetní písemku (předpony s/z/vz; VS, shoda, mluvnické kategorie u sloves, slovní druhy, podmět a přísudek) Pololetní písemná práce Český jazyk - sloh Výpisky Matematika Počítání s velkými čísla Dělení 1 000, 10…

Číst více

Týdenní plán od 8. 1. do 12. 1. 2024

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem Druhy podmětu a přísudku Procvičování: VS, sloves, slovní druhy Český jazyk - sloh Výpisky Matematika Počítání s velkými čísly (milion, …., miliarda) – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání Dělení 1 000, 10 000, 100 000,…

Číst více

Týdenní plán od 1. 1. do 5. 1. 2024

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem Mluvnické kategorie u sloves Český jazyk - sloh Vypravování Matematika Počítání s velkými čísly (milion, …., miliarda) – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání Vlastivěda Opakování dějepisného učiva Přírodověda Třídění živočichů Informatika Pixel, rastr, rozlišení Psaní…

Číst více

Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

  Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves Základní skladební dvojice Druhy podmětu a přísudku Český jazyk - sloh Vypravování – osnova, zacházení s grafickým materiálem Matematika Pamětné početní příklady Písemné děleni 2. cif. dělitelem menším než 30 Průměrná rychlost G:…

Číst více

Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk Podmět a přísudek holý, rozvitý aj. Mluvnické kategorie u sloves. Český jazyk - sloh Vypravování Matematika Pamětné početní příklady Písemné děleni 2. cif. dělitelem menším než 30 G: obvod a obsah čtverce, obdélníku Vlastivěda Obnovení republiky Přírodověda Třídění…

Číst více

Týdenní plán od 4. 11. do 8. 11. 2023

Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves Základní skladební dvojice Český jazyk - sloh Vypravování Matematika Písemné děleni 2. cif. dělitelem menším než 30 , odhady výsledků a kontrola výpočtu G: čtverec, obdélník - obsah Vlastivěda 2. světová válka. Přírodověda Planetárium…

Číst více

Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves Předčítání Český jazyk - sloh Dialog a jeho znaky, role mluvčího Matematika Písemné dělení 2. cif. dělitelem Slovní úlohy G: souřadnice bodu – graf; jednotky obsahu Vlastivěda Život mezi dvěma válkami Přírodověda Měsíc Kosmonauti,…

Číst více
Back To Top