Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Český jazyk Odvozování předponami a příponami Opakování pravopisu Diktát Český jazyk - sloh Popis Matematika Písemné násobení a dělení Jednotky délky Slovní úlohy G - trojúhelníková nerovnost Vlastivěda Lucemburkové Husictví Přírodověda Člověk a přírodní zdroje Nerudní suroviny Informatika Státní svátek…

Číst více

Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

  Český jazyk Kořen slova, slova příbuzná Vyjmenovaná slova - opakování Umělecký text Český jazyk – sloh Popis Matematika Pamětné a písemné sčítání a odčítání Jednotky délky G - Úhel, trojúhelníková nerovnost Vlastivěda Opakování z českých dějin - Přemyslovci, Lucemburkové Přírodověda Podmínky…

Číst více

Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Český jazyk Opakování vyjmenovaných slov Stavba slova Umělecký text Český jazyk – sloh Vypravování Matematika Pamětné a písemné sčítání a odčítání Opakování učiva geometrie Vlastivěda Opakování z českých dějin - Slované Přírodověda Návštěva koňských stájí Informatika Operační systémy a základní…

Číst více

Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk Aktivizace učiva 4. ročníku Český jazyk – sloh Vypravování Matematika Aktivizace učiva 4. ročníku Vlastivěda Opakování z českých dějin Přírodověda Rozmanitost přírody Informatika Řád učebny ICT Popis počítače a přídavných zařízení Pracovní činnosti Třídnické práce Výtvarná výchova Prázdniny – volná technika…

Číst více

Týdenní plán od 27. 6. do 30. 6. 2022

Tento týden si mohou děti nosit jen pouzdro, sportovní oblečení, pracovní sešity, svačinu a pití. Zkráceno vyučování, budeme končit v 11.35 hodin. V úterý 28. 6. jedeme do Krnova, zásah IZS Krnov. Podrobnosti zašlu na EDU. Ve čtvrtek se vydává…

Číst více

Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2022

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem Slova neohebná Český jazyk - sloh Telefonický rozhovor Anglický jazyk Procvičování učiva Matematika Opakování učiva 5. ročníku Vlastivěda Plzeňský kraj Přírodověda Výroba plastů a železa Informatika Prezentace Pracovní činnosti Květinová vazba - luční kvítí…

Číst více

Týdenní plán od 13. 6. do 17. 3. 2022

Český jazyk Význam slov Procvičování pravopisných jevů Písemná práce Český jazyk - sloh Vyprávění Anglický jazyk Revsiom Matematika Opakování učiva Písemná práce Vlastivěda Kraj Vysočina Kraj Jihočeský Přírodověda Výroba skla Informatika Prezentace Pracovní činnosti Květinová vazba Výtvarná výchova Kniha Hudební…

Číst více

Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2022

Český jazyk Slova neohebná, slovní  druhy - určování Shoda přísudku s podmětem Vh a Vv, grafická stavba věty Střídavé čtení, přednes vhodného textu Český jazyk - sloh Vypracování Výpisek Anglický jazyk Culture, English Across the Curriculum Matematika Procvičování převodů jednotek…

Číst více

Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2022

Český jazyk Slova neohebná - příslovce, předložky Procvičování: VS, shoda, koncovky podstatných a přídavných jmen Český jazyk - sloh Reklama Anglický jazyk Culture, English Across the Curriculum Matematika Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, obsahu, hmotnosti Desetinná čísla, zlomky Písemné…

Číst více

Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem Slova neohebná Hlavní a vedlejší věty Český jazyk - sloh Telefonický rozhovor Anglický jazyk Are we going to the shops? Matematika Slovní úlohy na užití desetinných čísel Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, obsahu,…

Číst více

Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Český jazyk Větné členy Shoda přísudku s podmětem Český jazyk - sloh Komunikace e-mailem Anglický jazyk Are we going to the shops? Matematika Závisle a nezávisle proměnná Slovní úlohy na užití desetinných čísel G: vzájemná poloha 2 kružnic Vlastivěda Olomoucký…

Číst více
Back To Top