Týdenní plán od 24. 6. do 28. 6. 2024

Český jazyk Procvičování učiva Český jazyk - sloh Vypravování Matematika Procvičování učiva Vlastivěda Procvičování učiva Přírodověda Procvičování učiva Informatika Nevyučuje se Pracovní činnosti Úklid třídy Výtvarná výchova Volné téma Hudební výchova Nevyučuje se Tělesná výchova Vycházka Doplňující informace pro rodiče…

Číst více

Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6. 2024

Český jazyk Procvičování učiva Český jazyk - sloh Vyprávění Anglický jazyk Procvičování učiva Matematika Procvičování učiva Vlastivěda Moravskoslezský kraj Test Přírodověda Jednoduché stoje Výroby Informatika Psaní všemi deseti Šifry Pracovní činnosti Nevyučuje se Výtvarná výchova Volné téma Hudební výchova Nevyučuje…

Číst více

Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6. 2024

Český jazyk Čtvrtletní písemná práce Větné členy, shoda přísudku s podmětem Neohebné slovní druhy Český jazyk - sloh Výpisek Matematika Čtvrtletní písemná práce Desetinná čísla, zlomky, písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání – souhrnné opakování G: trojúhelník, čtverec, obdélník Vlastivěda…

Číst více

Týdenní plán od 3. 6. do 7. 6. 2024

Český jazyk Větné členy Shoda přísudku s podmětem Neohebné větné členy Český jazyk - sloh Komunikace  e-mailem Matematika Závislá a nezávislá proměnná, vytváření tabulek a grafů Slovní úlohy na užití desetinných čísel Procvičování převodů jednotek Vlastivěda Jihomoravský kraj Přírodověda Člověk…

Číst více

Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5. 2024

Český jazyk Stavba věty jednoduché Přímá řeč Slovní druhy, mluvnické kategorie u sloves, podstatných a přídavných jmen a jejich koncovky Český jazyk - sloh Popis Matematika Desetinná čísla Závislá a nezávislá poměná G: obsahy nepravidelných obrazců, jednotky obsahu Vlastivěda Kraj…

Číst více

Týdenní plán od 20. 5. do 24. 5. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí Větné členy Shoda přísudku s podmětem Český jazyk - sloh Dopis Matematika Desetinná čísla Pamětné i písemné + ,- ,*, : - celých čísel G: obsahy Vlastivěda Plzeňský a Jihočeský kraj Přírodověda Nervová soustava,…

Číst více

Týdenní plán od 13. 5 do 17. 5. 2024

Český jazyk Spojování vět v souvětí, větné vzorce Podmět a přísudek Opakování: VS, číslovky, zájmena, Předčítání, střídavé čtení Český jazyk - sloh Popis Matematika Násobení desetinných čísel číslem přirozeným G: pravidelné obrazce Vlastivěda Olomoucký  a Plzeňský kraj Přírodověda Smyslová a…

Číst více

Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí Procvičování: číslovky, zájmena, podstatná a přídavná jména, slovesa Čtení vyhledávací Český jazyk - sloh Popis Matematika Násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a násobení přirozeným číslem G: pravidelné obrazce Vlastivěda Olomoucký kraj Přírodověda…

Číst více

Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk Procvičování . zájmen, VS, koncovek podstatných a přídavných jmen Číslovky - druhy a skloňování Český jazyk - sloh Zpráva v mobilu, emailu Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem G: pravidelné obrazce…

Číst více

Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk Zájmena, podstatná a přídavná jména Skloňování základních číslovek Český jazyk - sloh Reklamní kampaň a manipulace s lidmi Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Sčítání a odčítání desetinných čísel Písemné násobení a dělení - velká čísla G: osově souměrné…

Číst více

Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2024

Český jazyk Zájmena, podstatná a přídavná jména Druhy číslovek Audio poslech, vlastní výtvarný doprovod Český jazyk - sloh Čtvrtletní písemná práce  - dopis Matematika Sčítání a odčítání zlomků, písemné +,-, * : Jednoduché i složené slovní úlohy G: pravidelné obrazce…

Číst více

Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk Procvičování mluvnických kategorií, koncovek u podstatných jmen a přídavných jmen, shoda, slovní druhy Skloňování zájmen Český jazyk - sloh Dopis Anglický jazyk Procvičování slovní zásoby Matematika Sčítání a odčítání zlomků Procvičování na čtvrtletní písemnou práci Řešení jednoduchých i…

Číst více
Back To Top