Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves Základní skladební dvojice - podmět a přísudek (druhy) Orientace v pravidlech Český jazyk - sloh Popis pracovního postupu Anglický jazyk I've got a computer Matematika Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem Písemné…

Číst více

Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves Slovní druhy Český jazyk - sloh Dialog a jeho znaky, role mluvčího Anglický jazyk What day is it today? Culture, English Across the Curriculum Matematika Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem Písemné…

Číst více

Týdenní plán od 15.11. do 19. 11. 2021

Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves Slovní druhy Texty populárně naučné Český jazyk - sloh Telefonický rozhovor, zprávy Anglický jazyk Slovní zásoba Matematika Zlomky a slovní úlohy se zlomky Pamětné dělení se zbytkem G: souřadnice bodů, graf; obsah obrazců Vlastivěda…

Číst více

Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk Homonyma, slova významem nadřazená a podřazená Čtvrtletní písemná práce Slovesa Český jazyk - sloh Písemné slohová práce Anglický jazyk Matematika Římské číslice Zlomky Souřadnice bodů G: test Vlastivěda Hospodářský rozvoj českých zemí. Rozvoj vědy a techniky - vynálezy…

Číst více

Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk Procvičování psaní s/z, ě/je, i/y, VS Slova s citovým zabarvením, synonyma a antonyma Český jazyk - sloh Dopis Anglický jazyk My family Matematika Písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání Jednoduché slovní úlohy, přímá úměrnost Převody jednotek Římské číslice…

Číst více

Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk Slova s jedním i více významy, slova citově zabarvená Procvičování psaní předložek i předpon s/z a psaní ě/je Český jazyk - sloh Vypracování Anglický jazyk Countries Matematika Přímá úměrnost Řešení jednoduchých slovních úloh G: kružnice a kruh Vlastivěda…

Číst více

Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk Odvozování slov Pravopis souhláskových skupin Slova s jedním a více významy Český jazyk - sloh Vypravování Anglický jazyk Matematika Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem G: trojúhelníky, obvody obrazců Vlastivěda Národní obrození Přírodověda Slunce, souhvězdí, galaxie Informatika…

Číst více

Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk Odvozování předponami a příponami Umělecký text, přednes textu Český jazyk - sloh Popis pracovního postupu Anglický jazyk Alphabet Matematika Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem G: čtverec, trojúhelník-obvod Vlastivěda Národní obrození Přírodověda Elektrické přístroje a spotřebiče Látky…

Číst více

Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk Odvozování předponami a příponami Vyjmenovaná slova Formální úprava textu umělecký text, přednes textu Český jazyk - sloh Popis pracovního postupu Anglický jazyk Procvičování učiva Matematika Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení Jednotky délky a hmotnosti G:…

Číst více

Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk Odvozování pomocí předpon. Procvičování VS. Český jazyk - sloh Popis. Anglický jazyk Opakování učiva. Matematika Pamětné i písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání. Slovní úlohy. G: úhly, geom. obrazce. Vlastivěda Habsburkové - opakování. Přírodověda Horniny a nerosty. Informatika…

Číst více

Týdenní plán od 20.9. do 24. 9. 2021

Český jazyk Odvozování slov předponami a příponami. Vyjmenovaná slova. Český jazyk - sloh Článek do dětského časopisu. Anglický jazyk How do you spell that? Matematika Pamětné i písemné násobení a dělení. G: trojúhelníková nerovnost, úhel. Vlastivěda Opakování - Habsburkové. Přírodověda…

Číst více

Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk Opakování vyjmenovaných slov, slova příbuzná Společná četba Český jazyk - sloh Vypravování. Anglický jazyk Greetings In the classroom Matematika Pamětné i písemné sčítání a odčítání Zaokrouhlování čísel, řešení slovních úloh G: rovina, rov, obrazce, úhel Vlastivěda Opakování českých…

Číst více
Back To Top