Týdenní plán od 20.11. do 24. 11. 2023

Čtení Písmenko T, t Procvičování čtení Skládání probraných písmen, slabik, vět Slabikář str. 3 - 7 Psaní Uvolňovací cviky Psaní písmenka i, u Matematika Sčítání a odčítání 0 - 5 Rozkolad čísel Psaní číslice 6 Prvouka Vybavení domácnosti str. 23…

Číst více

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Čtení Procvičování čtení Skládání písmen a slabik Obrázkové čtení Vyvození S Psaní Uvolňovací cviky str. 22 Psaní číslice 4 Matematika Sčítání a odčítání v oboru do 4 Tvoření otázek a odpovědí Vyvození čísla 5 Sčítání do 5 Prvouka Zelenina Zvířata…

Číst více
Back To Top