Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk Částice a citoslovce Procvičování probraných slovních druhů Pravopis vyjmenovaných slov Anglický jazyk At the sports centre Matematika Písemné násobení jednociferným činitelem Procvičování probraného učiva G: Kruh, kružnice Prvouka Lidské tělo a jeho stavba Lidské orgány Pracovní činnosti Práce…

Číst více

Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Český jazyk Slovní druhy - číslovky, příslovce Pravopisná cvičení Anglický jazyk At the sports centre Matematika Dělení mimo obor násobilek Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem G: Kružnice, kruh - opakování uč. str. 32-37 Prvouka Opakování - stavba těla…

Číst více

Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5 . 2022

Český jazyk Přídavná jména a zájmena Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov Anglický jazyk At the sports centre Matematika Násobení trojciferných čísel jednociferným číslem Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem G: Trojúhelník, čtverec, obdélník Prvouka Stavba těla živočichů - savci Bezobratlí Pracovní činnosti…

Číst více

Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova - shrnutí učiva Přídavná jména Anglický jazyk In the playground Matematika Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem G: trojúhelník, čtverec, obdélník Prvouka Stavba těla živočichů Plazi, ptáci, savci…

Číst více

Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4 .2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po v - předpona vy/vý Vyjmenovaná slova po z Vyjmenovaná slova - shrnutí učiva Anglický jazyk In the playground Matematika Dělení násobků deseti jednocifernými čísly Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem Dělení se zbytkem G : Sřed…

Číst více

Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po V Slovesa - procvičování Podstatná jména - procvičování Opakování VS po B,L,M,P,S Anglický jazyk In the playground Matematika Dělení se zbytkem - procvičování Násobení násobků deseti Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly G: Střed…

Číst více

Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po V Slovesa - osoba, číslo, čas VS B, L, M, P, S - procvičování Anglický jazyk In the playground Matematika Dělení se zbytkem, násobky 6-9 Procvičování dělení se zbytkem G: Porovnávání a přenášení úseček Prvouka…

Číst více

Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po V Podstatná jména - rod, číslo, pád - test Slovesa - procvičování Vyjmenovaná slova B,L,M,P,S - procvičování Anglický jazyk In the playground Matematika Dělení se zbytkem - násobky 2-5 Dělení se zbytkem - násobky 6…

Číst více

Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po S Určování podstatných jmen, sloves Slova protikladná Anglický jazyk In the street Matematika Dělení se zbytkem - násobky 2-5 Písemné sčítání a odčítání do 1000 Slovní úlohy G: přenášení úseček - úsečky shodné Prvouka Léčivé,…

Číst více

Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po S Podstatná jména, slovesa - procvičování Anglický jazyk In the street Matematika Procvičování učiva - 2. díl učebnice Násobení a dělení do 100 - opakování Dělení se zbytkem násobky 2-5 G : úsečka Prvouka Kvetoucí…

Číst více

Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Český jazyk Slovesa - osoba, číslo, čas Vyjmenovaná slova po S Anglický jazyk In the street Matematika Procvičování počítání do 1000 Procvičování zaokrouhlování G: kruh, kružnice (poloměr, průměr) Prvouka Živé organizmy Houby Pracovní činnosti Rekvizity na vystoupení Jarní rostliny -…

Číst více

Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk Vyjmenovaná slova po S Slovesa - osoba, číslo, čas procvičování VS po B, L, M, P Anglický jazyk In the street Předložky ON, IN, UNDER Matematika Procvičování násobení a dělení v oboru do 100 Písemné odčítání trojciferných čísel…

Číst více
Back To Top