Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk Podstatná jména, rod a životnost, číslo Vyjmenovaná slova po L, procvičování pravopisu - vyjmenovaná slova po B, L Sloh: Popis práce- Jak pomáháme doma -připravujeme se na Vánoce Čtení: Ilustrace, povídky - postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení…

Číst více

Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk Vyjmenovaná slova po L Procvičování a opakování VS po B Slovní druhy Ps:  Úhledné a čitelné písmo, písanka str. 19, 20 Čt: Charakteristika literárních postav Anglický jazyk Slovní zásoba probírané kapitoly Happy house Otázky: Co je to? Odpovědi: To je…

Číst více

Týdenní plán od15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B - shrnutí, procvičování Vyjmenovaná slova po L - seznámení, řada vyjmenovaných slov Sloh : Dopis Čtení : Charakteristika literárních postav, dramatizace pohádky, tiché čtení, správné frázování Psaní : Úhledné a čitelné písmo, písanka str.…

Číst více

Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11.2021

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Slova souznačná Sloh - vyprávění příběhu podle osnovy Čtení - charakteristika literárních postav, tiché čtení, správné frázování Psaní - úhledné a čitelné písmo, písanka str. 15 Anglický jazyk Asking questions: What's this? Is it…

Číst více

Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk Stavba slova Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná Procvičování - spodoba souhlásek uvnitř slov Vyjmenovaná slova po B Sloh - vyprávění příběhu podle osnovy Uč. str. 38-40, PS str. 16, 19, 21-25 Psaní - úhledné a čitelné písmo, písanka…

Číst více

Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk Význam slov, stavba slova (kořen, slova příbuzná), abeceda Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověsti Písanka str. 13 Anglický jazyk English around the world Test unit 2 Matematika Násobilka 0-10 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez…

Číst více

Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk Procvičování párových souhlásek uvnitř slov Význam slov, stavba slova (kořen, slova příbuzná) Abeceda  Sloh: podle osnovy vypravovat ústně i písemně základy techniky mluveného projevu  Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověsti.  Psaní: Odstraňování nedostatků ve kvalitativních…

Číst více

Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk Párové souhlásky uvnitř slov  v-f, z-s, ž-š Párové souhlásky uvnitř slov b-p, d-t, ď-ť, h-ch Hlasité čtení, větný přízvuk, texty z čítanky Psaní - odstraňování nedostatků ve kvalitativních i kvantitativních znacích písma Písanka str. 10, 11 Anglický jazyk…

Číst více

Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk Podstatná jména, vlastní jména Párové souhlásky uvnitř slov ( b-p. d-t, ď-ť, h-ch) Sloh - vypravování podle osnovy Čtení - hlasité čtení, větný přízvuk, pověsti Psaní - odstraňování  nedostatků ve znacích písma - písanka str. 9, 10 Anglický…

Číst více

Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk Mluvnice: Slovesa, podstatná jména, vlastní jména, větné vzorce SV:  podle osnovy vypravovat ústně i písemně, základy techniky mluveného projevu Uč. str. 14-16 Čtení: Hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů Psaní: Odstraňování nedostatků ve znacích písma, písanka str. 7,…

Číst více

Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí, používání spojek Sloh: práce s osnovou Čtení: plynulé čtení poezie a próza - texty z čítanky Písanka  s.  4, 5, 6 - psaní malých a velkých písmen, slov, krátkých vět Anglický jazyk Revision Test…

Číst více
Back To Top