Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk Mluvnice: Podstatná jména - rod, číslo, pád. Procvičování VS po B, L, M, slovních druhů,. Uč. str. 68, 69, 7. Čtení: Literatura umělecká a věcná. Psaní: opis, přepis - str. 9, 10. Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Procvičování…

Číst více

Týdenní plán od 19. 2. do 23. 2. 2024

Český jazyk Mluvnice: Tvarosloví – slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce. Procvičování VS po B, L, M. Uč. str. 61-67. Čtení: Vymýšlení pohádky, divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace. Psaní: výběr slov do vět na téma Sluneční soustava - str.…

Číst více

Týdenní plán od 12. 2. do 16. 2. 2024

Český jazyk Mluvnice: Tvarosloví – přídavná jména, zájmena, číslovky. Procvičování VS po B, L, M. Uč. str. 58-60. Čtení: Divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace, nahrávání hlasitého čtení. Psaní: přepis, adresa – str. 4, 5. Anglický jazyk Popis činnosti Matematika…

Číst více

Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2024

Český jazyk Mluvnice: Tvarosloví – slovní druhy, podstatná jména obecná a vlastní, Procvičování VS po B, L, M. Uč. str. 55-57. Čtení: Divadlo - dějství, herec, kulisy, dramatizace, nahrávání hlasitého čtení. Čítanka str. 103-114. Psaní: opis, přepis, doplňování hlásek –…

Číst více

Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2024

Český jazyk Projektové vyučování - voda Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Projektové vyučování - voda Převody jednotek. Prvouka Projektové vyučování - voda Pracovní činnosti Projektové vyučování - voda Výtvarná výchova Pololetní prázdniny Hudební výchova Poslech B. Smetana Vltava Pramínek Tělesná…

Číst více

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2024

Český jazyk Pololetní písemná práce. Mluvnice: VS po M – dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl. Procvičování VS po B, L. Uč. str. 51-53. Čtení: Básník. Texty na recitační soutěž, nabídka knih, vlastní postoj ke knize. Tvorba rýmů, práce s veršem.…

Číst více

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2024

Český jazyk Mluvnice: VS po M – hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat.. Uč. str. 49, 50. Čtení: Básník, práce s veršem, tvorba rýmů.  Texty na recitační soutěž. Čítanka str. Psaní: Psaní podle předlohy – úprava, sklon.  Písanka str. 30,…

Číst více

Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

Český jazyk Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L, VS lýko, lyže, pelyněk, plyš.. Uč. str. 44-45 Čtení: Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu). Psaní: Psaní podle předlohy – úprava, sklon.  Písanka str. 25…

Číst více

Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L, VS polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko . Uč. str. 42-43 Čtení: Ilustrace, povídky - postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu). Psaní: Psaní podle předlohy –…

Číst více

Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2023

Český jazyk Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L, VS slyšet, mlýn, blýskat se. Uč. str. 40-41 Čtení: Ilustrace, povídky - postavy, děj a prostředí. Psaní: Psaní podle předlohy - úprava, sklon.  Písanka str. 23 Anglický jazyk Asking questions: What's this? Is…

Číst více
Back To Top