Týdenní plán od 20. 3. do 25. 3. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po S Časování sloves Určování u sloves - osobu, číslo, čas Diktát Vyprávění pohádky podle osnovy Anglický jazyk Rooms of my house. Matematika Procvičování násobení a dělení v oboru do 100. Dělení se zbytkem ( 2-…

Číst více

Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Český jazyk Procvičování sloves Sloh : vyprávění pohádky podle osnovy Čtení:  lit. umělecká a věcná. Anglický jazyk Greg’s flat – furniture, preposition in, on, under. Matematika Procvičování násobení a dělení v oboru do 100. Písemné sčítání a odčítání Slovní úlohy…

Číst více

Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk Slovesa osoba, číslo, čas. Vyjmenovaná slova po P. Čtení: divadlo-dějství, herec, kulisy, dramatizace. Sloh: vymýšlení pohádky, práce se slovy, přirovnání. Anglický jazyk Colin in Computerland, Party time! Matematika Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel (pod sebou i pamětně). Kružnice, kruh. Prvouka Slunce…

Číst více

Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk Opakování a procvičování učiva - VS, pády, slovesa - os. a číslo Lyžařský výcvik Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Písemné odčítání Kružnice, kruh Lyžařský výcvik Prvouka Sluneční soustava Lyžařský výcvik Pracovní činnosti Modelování Výtvarná výchova Sluneční soustava Hudební…

Číst více

Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk Opakování a procvičování vyjmenovaných slov Slovesa Čtení: Divadlo-dějství, herec, kulisy, dramatizace. Anglický jazyk Numbers 11 - 20 Matematika Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel. G: Kružnice. Prvouka Slunce, planety. Pracovní činnosti Zásady slušného stolování. Výtvarná výchova Funkce ilustrací jejich výrazových…

Číst více

Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po P. Opakování a procvičování učiva( VS, pády, slovní druhy). Diktát( str. 40, cv. 4). Sloh: Vymýšlení pohádky, práce se slovy, přirovnání. Anglický jazyk My toys 2. Matematika Pamětné sčítání. Písemné sčítání trojciferných čísel. G: kruh,…

Číst více

Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M Vyvození vyjmenovaných slov po P Čtení: Básník. Texty na recitační soutěž, výstavka knih, vlastní postoj ke knize. Tvorba rýmů. Práce s veršem. Psaní: Přepisy s doplňováním hlásek. Sloh v pátek odpadá…

Číst více

Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po m. Texty na recitační soutěž, výstavka knih, vlastní postoj ke knize. Tvorba rýmů. Práce s veršem. Diktát na vyjmenovaná slova po b a l Anglický jazyk Reading with understanding Matematika Procvičování násobení a dělení v…

Číst více

Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M. Opakování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Čtení: Tvorba rýmů, práce s veršem. Sloh: Popis příhody, vyprávění podle obrázků. Anglický jazyk What do you like on your pizza? Matematika Jednotky délky, hmotnosti a objemu. Prvouka Podmínky života…

Číst více

Týdenní plán od 9. 1 do 13. 1. 2023

Český jazyk Podstatná jména vlastní, rod, číslo, pád Vyjmenovaná slova po M Čtení: Básník, texty na recitační soutěž. Sloh: Vyprávění o obrázku. Anglický jazyk Food, shopping. Matematika Sčítání a odčítání do 1000. Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a jednotky. G: čtverec. Prvouka Zboží. Pracovní činnosti Šití…

Číst více

Týdenní plán od 3. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk Číslo podstatných jmen a pádové otázky. Rod podstatných jmen a životnost. Podstatná jména obecná a vlastní. Čtení: Ilustrace, povídky - postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu). Psaní: úprava a sklon. Anglický…

Číst více

Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2022

Český jazyk Podstatná jména, pády. Vyjmenovaná slova po B a L. Anglický jazyk Christmas. Matematika Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem. Sčítání a odčítání stovek a desítek (trojciferná čísla). Prvouka Vánoce. Pracovní činnosti Příprava pohoštění na besídku. Výtvarná výchova Vánoční přání. Hudební výchova…

Číst více
Back To Top