Týdenní plán od 24. 6. do 28. 6. 2024

Český jazyk Opakování učiva. Anglický jazyk Třídnické práce. Matematika Opakování učiva. Prvouka Třídnické práce. Pracovní činnosti Třídnické práce. Výtvarná výchova Nevyučuje se. Hudební výchova Nevyučuje se. Tělesná výchova Třídnické práce. Doplňující informace pro rodiče 24. 6. - 27. 6. -…

Číst více

Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6. 2024

Český jazyk Opakování učiva 3. ročníku. Závěrečná písemná práce. Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Opakování učiva 3. ročníku. Závěrečná písemná práce. Prvouka Závěrečné opakování učiva. Pracovní činnosti Třídění materiálů. Výtvarná výchova Rozdávání výtvarných prací Hudební výchova Písničky k táboráku. Tělesná výchova…

Číst více

Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí. Procvičování mluvnických kategorií sloves. Procvičování VS, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 110-112 Čtení: Prezentace knih, vyjádření postoje k přečtenému textu. Psaní: přepis, vyhledávání informací – str. 29. Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Procvičování…

Číst více

Týdenní plán od 3. 6. do 7. 6. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí. Procvičování mluvnických kategorií sloves. Procvičování VS, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 108-109 Čtení: Prezentace knih, vyjádření postoje k přečtenému textu. Psaní: přepis, vyhledávání informací – str. 28. Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Procvičování…

Číst více

Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí. Procvičování mluvnických kategorií sloves. Procvičování VS, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 106-107 Čtení: Prezentace knih, vyjádření postoje k přečtenému textu. Psaní: přepis, vyhledávání informací – str. 27. Anglický jazyk Popis činnosti…

Číst více

Týdenní plán od 20. 5. do 24. 5. 2024

Český jazyk Slovesa. Procvičování VS, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 101-105 Čtení: Knihovnická lekce prezentace knih. Psaní: přepis, vyhledávání informací – str. 26 Anglický jazyk Popis činnosti Matematika Procvičování probraných typů příkladů Slovní úlohy. PS str. 48.…

Číst více

Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk Slovesa - osoba, číslo čas, infinitiv, zvratná slovesa. Procvičování VS, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 98-101 Čtení: Obsah přečteného textu, hlavní postavy, místo. Psaní: přepis, vyhledávání informací – str. 24-25. Anglický jazyk Popis činnosti…

Číst více

Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk Mluvnice: Vyjmenovaná slova po F, slovesa. Procvičování VS po B, L, M, S, V, Z,  slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Sloh - pořadí vět v příběhu. Uč. str. 95-97. Čtení: Obsah přečteného textu, hlavní postavy, místo.…

Číst více

Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk Mluvnice: Vyjmenovaná slova po Z Procvičování VS po B, L, M, S, V slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 92-94 Čtení: Obsah přečteného textu, hlavní postavy, místo. Psaní: opis, přepis – str. 21 Anglický jazyk…

Číst více

Týdenní plán od 8. dubna do 12. dubna 2024

Český jazyk Mluvnice: Vyjmenovaná slova po S. Procvičování VS po B, L, M, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 83-85 Čtení: Obsah přečteného textu, líčení atmosféry příběhu, prezentace knihy. Dětští spisovatelé. Psaní: opis, přepis – str. 16…

Číst více
Back To Top