Týdenní plán od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024

Čtení Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět Písmeno a hláska F, f, G, g Čtení s porozuměním Slabikář 2. díl str. 37 – 41 Psaní Docvičení psaní c, nácvik psacího h, psaní slabik, slov a vět s probranými písmeny Písanka…

Číst více

Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Čtení Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět Písmeno a hláska Č, č, Ž, ž Čtení s porozuměním Slabikář 2. díl str. 17 – 22 Psaní Nácvik písmene d,  psaní  slabik a slov s probranými písmeny Písanka 2. díl str. 4 - 9…

Číst více

Týdenní plán od 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024

Čtení Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět Písmeno a hláska B, b, Č, č Čtení s porozuměním Slabikář 2. díl str. 12 – 17 Psaní Opis, přepis, diktát slabik, slov Docvičení psaní n Vyvození psaní v Matematika Sčítání a odčítání v oboru 0…

Číst více

Týdenní plán od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024

Čtení Vyvození čtení písmene H,h Čtení krátkých textů s probranou zásobou slov Poslech příběhů, pohádek Slabikář str. 6 - 11 Psaní Docvičení psaní slov s písmenem j Diktát, opis, přepis probraných písmen, slabik, slov Vyvození psaní písmene y, ý Písanka str.…

Číst více

Týdenní plán od 29. 1. 2024 do 2. 2. 2024

Čtení Docvičení čtení s písmenem R Vyvození čtení dvojhlásek AU, OU, EU Psaní Docvičení psaní s písmenem p Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát Matematika Sčítání, odčítání v oboru 0 - 9 Rozklad čísel Slovní úlohy Číselná řada…

Číst více
Back To Top