Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Čtení Slabiky a slova s E, É Hláska a písmeno S, s Obrázkové čtení vět Skládání písmen ze složek Živá abeceda str. 23-27 Psaní Uvolňovací cviky – šikmá prohnutá čára, šikmá čára shora dolů Základní hygienické návyky při psaní Matematika Znázorňování Vyvození čísla…

Číst více

Týdenní plán od 25. 9. do 30. 9. 20203

Čtení procvičování čtení slov se slabikami MA, MÁ, LA, LÁ Hláska a písmeno E Vymýšlení slov na dané písmenko – a, m, l, e Obrázkové čtení vět Skládání písmen ze složek Živá abeceda str. 19-21 Psaní Uvolňovací cviky Základní hygienické návyky…

Číst více

Týdenní plán od 18. 9. – 22. 9. 2023

Čtení slabiky MA, MÁ Obrázkové čtení vět Vyvození písmene L Slabiky LA, LÁ Živá abeceda s. 11 – 17 Psaní Uvolňovací cviky str. 9, 11 Základní hygienické návyky při psaní Matematika Porovnávání Číslo 3 Tvoření otázek a odpovědí PS str. 13-17…

Číst více

Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

Čtení Jazyková, zraková a sluchová cvičení, rozvoj vyjadřování Živá abeceda Hláska a písmeno A, Á Psaní Hygiena psaní Uvolňovací cviky Matematika Rozvoj matematických představ Prostorová orientace Číselná řada 1 – 3, čtení čísel, číslo x počet prvků Řádek, sloupeček Nácvik číslice 1…

Číst více

Týdenní plán od 26. 6. do 30. 6. 2023

Čtení Dočtení Slabikáře Psaní Slabiky Di, Ti, Ni Písmena Q,W,X, q,w,x Matematika Počítání do 20 Dokončení Matematiky Prvouka Opakování učiva celého roku Doplňující informace pro rodiče Děti nosí od pondělí do čtvrtku aktovku s běžným vybavením + velkou igelitku na…

Číst více

Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Čtení Čtení krátkých textů s pochopením čteného Plynulé čtení bez chyb Práce s textem Psaní Vyvození psaní velkých písmen: A, O, P, B, R, Ř Matematika Opakování zápisu číslic 16, 17, 18, 19, 20 Opakování hodin Počítání do 20 Porovnávání…

Číst více

Týdenní plán od 22. 5. do 26. 5. 2023

Čtení Čtení delších textů s pochopením obsahu Plynulé čtení s minimalizací chyb Psaní Vyvození psaní velkých písmen: V, H, K Opis, přepis, diktát slov, vět Matematika Počítání do 20 Rozklad čísel, dočítání Sl. úlohy, matem. řetězce, pyramidy Opak. času Matem.…

Číst více
Back To Top