Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Čtení Skládání slov a vět z probraných písmen Čtení slov, vět Hláska a písmeno Y Obrázkové čtení Diktát slov str. 12-15 Psaní Nácvik písmene l, m Psaní slabik Přepis písmen str. 8-11 Matematika Opakování a procvičování +, - v oboru…

Číst více

Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Čtení Opakování a procvičování čtení a skládání slabik, slov vět z probraných písmen Diktát slabik, slov Hláska a písmeno T Slabiky s písmenem T ŽA str. 56 Slabikář str. 2-5 Psaní Opakování tvarových prvků Nácvik písmene i, í Uv. cv. str.…

Číst více

Týdenní plán od 8.11. do 12. 11. 2021

Čtení Opakování a procvičování probraných písmen Čtení a skládání slabik, slov, vět Hláska a písmeno I str. 50-55 Psaní Uvolňovací cviky - dolní zátrh, opakování cviků Nácvik č. 0 str. 26-29, str. 6 Matematika Porovnávání Rozklad čísel +, - v…

Číst více

Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Čtení Slabiky a slova s P Skládání slabik a slov ze složek Hláska a písmeno U, slabiky s U Čtení a skládání vět str. 43-49 Psaní Grafomotorická cvičení Uvolňovací cviky - dolní klička, horní zátrh str. 22-25 Matematika Sčítání a odčítání v…

Číst více

Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Čtení Hláska a písmeno P, p Slabiky PO, PE, PA Upevňování znalostí probraných písmen, slabik Skládání ze složek ŽA str. 38-41 Psaní Grafomotorická cvičení Uvolňovací cviky - horní klička str. 20-21, str. 4 zezadu Matematika +, - v oboru do…

Číst více

Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Čtení Hláska a písmeno O, o Upevňování znalostí slabik Procvičování a skládání písmen, slabik, slov Živá abeceda str. 32-37 Psaní Grafomotorická cvičení Uvolňovací cviky Základní hygienické návyky při psaní str. 17-19 + str. 3 Matematika Psaní č. 3 +, -…

Číst více

Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Čtení Hláska a písmeno S Slabiky SA, SE Upevňování znalostí slabik MA, ME, LA, LE Skládání písmenek, slabik, slov - diktát str. 26-31 Psaní Uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení Šikmá čára str. 14-16 Matematika Sčítání v oboru do 4 Porovnávání Vyvození operace…

Číst více

Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Čtení Upevňování znalostí písmen A, M, L Slabiky a slova s E, É Hláska a písmeno S ŽA str. 22-27 Psaní Základní hygienické návyky při psaní Uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení str. 13-14 Matematika Sčítání v oboru do 3 Počítání předmětů,…

Číst více

Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Čtení Analýza a syntéza slabik Naslouchání čteného textu Upevňování znalostí slabik MA, MÁ, LA, LÁ Hláska a písmeno E ŽA str. 20-21 Psaní Uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení Svislá čára, horní oblouk str. 11-12 Matematika Vyvození operace sčítání Porovnávání Sčítání do…

Číst více

Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Čtení Upevňování znalostí tvarů písmen A, M Hláska a písmeno L Skládání písmen ze složek ŽA str. 14-19 Psaní Rozvoj grafomotoriky Uvolňovací cviky - vodorovná a svislá čára, vlnovka str. 8-10 Matematika Pořadí čísel, psaní čísla 1 Číslo 3 Porovnávání…

Číst více

Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Čtení Hláska a písmeno M Slabiky MA, MÁ, ma, má Živá abeceda str. 8-13 Psaní Uvolňovací cviky, hygiena psaní Tvarové prvky - obloučky, šikmé čáry str. 5-7 Matematika Čísla 1, 2 Pojmy větší, menší, rovná se Psaní číslice 1 str.…

Číst více
Back To Top