Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk Slovesné kategorie (osoba, číslo, čas). Slovní druhy, vyjmenovaná slova. Texty s vánoční tematikou. Četba vlastní knihy, zápis do čtenářského listu. Sloh Vánoční přání. Informatika Příprava pro algoritmizaci. Psaní ZAV. Matematika Čísla nad 10 000. Násobení a dělení. Slovní…

Číst více

Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2023

Český jazyk Slovesné kategorie (osoba, číslo, čas), tvary sloves. Slovní druhy. Četba vlastní knihy, zápis do čtenářského listu. Sloh Vánoční přání. Informatika Digitální nástroje - editor Malování, vkládání textu., Samostatná tvořivá práce. Matematika Čísla nad 10 000. Násobení a dělení.…

Číst více

Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva. Slovní druhy – slovesa (slovesný čas). Četba vlastní knihy. Recitace. Sloh Popis děje. Informatika Digitální nástroje - editor Malování, vkládání textu. Psaní ZAV. Matematika Čísla do 10 000. Písemné násobení a…

Číst více

Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova po V, Z, předpony vy/vý. Procvičování pravopisných jevů. Slovní druhy. Recitace. Sloh Popis osoby. Informatika Kódování a přenos dat, modelování, cestní síť, aplikace pravidel. Matematika Čísla do 10 000, písemné odčítání pod sebou. Písemné násobení a…

Číst více

Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova V a Z. Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny. Slovní druhy. Sloh Popis. Informatika Kreslení čar, vybarvování, kreslení bitmapových obrázků. Matematika Čísla do 10 000. Písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000. Dělení…

Číst více

Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  po s, v, z. Verš, rým – text zpaměti. Slovní druhy. Sloh Popis osoby. Informatika Bobřík informatiky. Matematika Čísla do 10 000. Sčítání a odčítání  zpaměti v oboru do 10 000. Dělení jednociferným dělitelem. G –…

Číst více

Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova  po m, p – opakování a procvičování učiva. Slovní druhy. Sloh Popis obrázku. Informatika Editace textu, ukládání do souboru, otevírání souborů. Matematika Čísla do 10 000. Sčítání a odčítání v oboru do 10 000. Dělení jednociferným dělitelem.…

Číst více

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova b, l, m. Slovní druhy. Matematika Čísla do 10 000, číselná řada, zápis čísel. Dělení jednociferným dělitelem.I Vlastivěda Vlastivědná vycházka, práce s mapou. Přírodověda Vlastnosti látek. Pracovní činnosti Práce s papírem. Výtvarná výchova Malba vycházející ze…

Číst více

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slova l, m. Zdvojené souhlásky. Četba textů – vyhledávání; dramatizace ve skupinách. Český jazyk– sloh Oslovení, omluva, prosba. Matematika Písemné násobení. Dělení jednociferným dělitelem. Jednotky hmotnosti, objemu. G – kolmice, kružnice. Vlastivěda Orientace s mapou v přírodě.…

Číst více

Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

Český jazyk Vyjmenovaná slov b, f, l. Předpony, psaní ě/je. Čtení s porozuměním. Kniha a čtenář – čtenářská dílna. Český jazyk– sloh Oslovení, omluva. Matematika Písemné násobení. Dělení jednociferným dělitelem. Jednotky hmotnosti. G – kolmice, pravý úhel. Vlastivěda Podstata a…

Číst více

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk Stavba slova – procvičování. Pravopis souhláskových skupin. Střídavé čtení. Čtenářská dílna. Učebnice str. 21-24 Pracovní sešit str. 6-7. Český jazyk– sloh Dopis Matematika Písemné násobení. Dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Jednotky objemu a času. G – přímky kolmé.…

Číst více

Týdenní od 25. 9. do 27. 9. 2023

Český jazyk Stavba slova – předpona x předložka. Předpony bez, roz, vz, ob, o, v. Učebnice str. 20-21. Čtení s porozuměním. Pracovní sešit. str. 5 -6. Český jazyk – sloh Formální úprava textu Vypravování. Matematika Násobení a dělení typu (14…

Číst více
Back To Top