Týdenní plán od 20. 5. do 24. 5. 2024

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem. Procvičování koncovek podstatných jmen. Český jazyk - sloh Řečnická cvičení. Matematika Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Slovní úlohy. G. - obsah obdélníku. Vlastivěda Bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka. J. K. Komenský.…

Číst více

Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem. Práce s textem. Sloh Řečnická cvičení. Matematika Aritmetický průměr. Zlomky. Slovní úlohy. G –  síť krychle a kvádru. Informatika Programování a robotika, čtvercová síť, programování robotů. Vlastivěda Habsburkové. Přírodověda Ekosystémy. Pracovní činnosti Návštěva zahradnictví.…

Číst více

Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk Shoda podmětu s přísudkem. Práce s textem. Sloh Vyprávění. Matematika Zlomky, sčítání se stejným jmenovatelem. Slovní úlohy. G –  obsah čtverce. Informatika Odpadá -školní výlet. Vlastivěda Jagellonci. Habsburkové na českém trůně. Přírodověda Ekosystém potok, řeka. Dopravní výchova. Pracovní…

Číst více

Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk Shoda podmětu s přísudkem. Práce s textem. Sloh Vyprávění. Matematika Zlomky. Slovní úlohy. G –  obsah čtverce. Informatika Programování a robotika. Vlastivěda Jiří z Poděbrad, Jagellonci. Přírodověda Ekosystém rybník. Pracovní činnosti Práce s papírem. Výtvarná výchova Přírodní objekty.…

Číst více

Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk Podmět a přísudek, druhy přísudku. Shoda přísudku s podmětem. Vyjmenovaná slova, slovní druhy – procvičování. Společná četba, referáty. Sloh Vyhledávání v textu. Matematika Zlomek. Čtvercová síť. G –  rovnoběžníky. Informatika Mediální výchova, analýza informací. Práce s reklamou, výmysly…

Číst více

Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2024

Český jazyk Podmět a přísudek, základní skladební dvojice. Vyjmenovaná slova, slovní druhy - fixace. Společná četba, referáty. Sloh Stylizace a kompozice dopisu. Matematika Zlomek - polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina. Čtvercová síť, čtverec. G - rýsování čtverce. Informatika Psaní ZAV.…

Číst více

Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk Souvětí, spojovací výrazy. Vyjmenovaná slova, slovní druhy, koncovky podstatných jmen. Společná četba, referáty. Sloh Stylizace a kompozice dopisu. Matematika Celek, část, zlomek – čitatel, zlomková čára a jmenovatel. Slovní úlohy. Početní výkony s přirozenými čísly. G – rýsování…

Číst více

Týdenní plán od 2. 4. do 5. 4. 2024

Český jazyk Věta jednoduchá. Vyjmenovaná slova, slovní druhy – opakování. Koncovky podstatných jmen. Četba s porozuměním. Sloh Zpráva. Matematika Jednotky hmotnosti, objemu a času. Početní výkony s přirozenými čísly. G – obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku. Informatika Psaní ZAV. Bezpečně na…

Číst více

Týdenní plán od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk Vyjmenovaná slova, slovní druhy, fixace. Shrnutí podstatných jmen. Četba s porozuměním. Sloh Zpráva. Matematika Jednotky hmotnosti, objemu a času. Slovní úlohy. G – obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku Informatika Prázdniny. Vlastivěda Život ve středověku. Přemyslovci. Přírodověda Ekosystém park, pokračování. Pracovní…

Číst více

Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk Shrnutí podstatných jmen (fixace koncovek). Četba ukázek z knih. Referáty. Sloh Inzerát, vzkaz. Matematika Slovní úlohy. Jednotky objemu a času G – obvod čtverce a obdélníku. Informatika Tvorba krátké prezentace. Psaní ZAV. Vlastivěda Panovníci z rodu Přemyslovců. Přírodověda…

Číst více

Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk Koncovky  podstatných jmen. Četba ukázek z knih. Sloh Zpráva, oznámení. Matematika Písemné násobení dvojciferným činitelem. Jednotky hmotnosti. Základy finanční gramotnosti - Abeceda peněz (projekt spořitelny). G – obvod čtverce. Informatika Psaní ZAV. Vlastivěda Panovníci z rodu Přemyslovců. Život…

Číst více

Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk Procvičení koncovek podstatných jmen. Podstatná jména rodu mužského. Pověsti. Sloh Zpráva, oznámení. Matematika Rovnice, přímá úměrnost. Písemné násobení dvojciferným činitelem. Jednotky délky a hmotnosti. G – obvod trojúhelníku. Informatika Psaní ZAV. Vlastivěda Velkomoravská říše. Přírodověda Ekosystém louka –…

Číst více
Back To Top