Rozvrhy hodin 2014-2015

Od dnešního dne jsou dostupné pod odkazem zobrazeným v horním menu k prohlížení i k tisku rozvrhy hodin podle tříd a podle vyučujících. Rodiče dětí, které docházejí na I. stupeň mohou sledovat obsah výuky rovněž podle týdenních plánů.

celý článek

Školní družina informuje

Děti přihlášené do ranní družiny budou od 1. září 2014 vstupovat do školy hlavním vchodem. Věci si odloží v uzamykatelných šatnách svých kmenových tříd, které jim zároveň poslouží i pro odpolední družinový provoz. Po návratu z vycházky v 15 hodin si děti, které v…

celý článek

Nejlepší foto z prázdnin…

Příznivci fotografování! Blíží se uzávěrka školní soutěže „O nejlepší foto z prázdnin 2014“. Podělte se s ostatními o nevšední zážitky, které jste prožili o prázdninách. Neváhejte a zasílejte své povedené výtvory na adresu soutez@zsma.cz nejpozději do 5. září 2014. Na vítěze čeká…

celý článek

Vše je připraveno

Poslední týden prázdnin uletěl jako voda, za několik málo hodin začíná nový školní rok 2014/2015. Škola je připravena k zahájení! Poděkování patří nejen správním zaměstnancům, kteří během prázdnin odvedli kus práce, ale také učitelům a vychovatelům. V posledním prázdninovém týdnu…

celý článek

Rybářský kroužek

Rybářský kroužek zahájí pravidelnou činnost ve školním roce 2014/15 v průběhu měsíce října. Lze očekávat zájem žáků z Města Albrechtic, Třemešné, Liptáně i Holčovic. Budeme se setkávat každé úterý v 13.30 v budově ZŠ Město Albrechtice. Připravíme se na složení…

celý článek

Hola, hola, škola volá

Kluci, holky, vážení rodiče. Druhá polovina prázdnin je za námi, začátek školního roku se rychle blíží. Určitě jste zvědaví, co jsme pro vás přichystali. Ani během letošních prázdnin jsme nezaháleli a snažili se pro nás všechny školu připravit co nejlépe.…

celý článek

Informace k provozu ŠD…

Činnost ŠD ve školním roce 2014-2015 bude obnovena v pondělí 25. srpna. Od tohoto dne do 1. září včetně se o zapsané děti postarají paní vychovatelky v době od 6 do 15 hodin. Zahájení plného provozu v obvyklém rozsahu, tj. od 6 do 7.25 (ranní družina) a od 11.30 do 16.30 (odpolední družina) je připraveno od úterý…

celý článek

Sešity pro školní rok 2014-2015

Sešity v balíčku můžete pro žáky navštěvující naši školu zakoupit v obchodě s papírnickým zbožím v Městě Albrechticích. Balíčky by měly být připraveny podle požadavků vyučujících s ohledem na ročník, který dítě bude od 1. září navštěvovat. Pokud máte zájem o zcela individuální nákup, rozpis sešitů pro…

celý článek

Od září dvě páté třídy…

Zastupitelstvo obce na základě žádosti ředitele školy ze dne 20. listopadu 2013 a s doporučením Rady Města Město Albrechtice na svém jednání ze dne 21. května 2014 schvaluje záměr rozdělení současné velmi početné 4. třídy (33 dětí) na dvě páté třídy a to s účinností…

celý článek

Blahopřejeme Jaroslavu Zaviačičovi

Město Albrechtice a jeho okolí už proslavila řada rodáků, například hudební skladatel Gottfried Rieger nebo novinář František Gel a další. Jednou z osobností, které se na šíření dobrého jména Města Albrechtic přímo či nepřímo podílely, je i Jaroslav Zaviačič, který se…

celý článek

Aktuality k výletu do Londýna…

Upozorňujeme všechny účastníky výletu do Londýna, který proběhne v termínu od 20. do 24. října, že celý doplatek ceny výletu, tedy 3600 Kč, musí být uhrazen nejpozději do 9. září 2014. Také si vám dovolujeme připomenout, že všechny děti potřebují platný…

celý článek
Back To Top