Kluci, holky, vážení rodiče. Druhá polovina prázdnin je za námi, začátek školního roku se rychle blíží. Určitě jste zvědaví, co jsme pro vás přichystali. Ani během letošních prázdnin jsme nezaháleli a snažili se pro nás všechny školu připravit co nejlépe. Většina tříd je nově vymalována. Přibyly další třídy, které jsou vybaveny novým nábytkem a osvětlením. Chodby zdobí kobercové nástěnky, na kterých si budete moci vystavovat své výtvory. Na tribuně v tělocvičně dochází k  výměně poškozených sedaček za nové dřevěné lavice.

Pořád je co zlepšovat – dokončování montáže vestavěných skříní…

Školní družina bude pro přihlášené žáky pro zbytek prázdnin v provozu od pondělí 25. srpna do pátku 29. srpna od 6 do 15 hodin. Vstup vchodem do staré budovy. Bližší informace podá paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364, e-mail: marie.kulichova@zsma.cz). K docházce (do naplnění kapacity ŠD – maximálně 90 zapsaných dětí) byly přednostně přijímány děti nejmladší, dojíždějící a děti s oběma zaměstnanými rodiči. Seznamy zapsaných dětí jsou k nahlédnutí ZDE.

Děti ze školní družiny hledají poklad…

Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září v 7.45. Těšíme se na nové školáky, naše prvňáčky, kterým se budou věnovat paní učitelky Irena Santariusová třídní 1. A a Alena Václavíková třídní 1. B. Těšíme se také na nové žáky, kteří se přistěhovali do Města Albrechtic nebo k nám přecházejí z jiných škol.

Třídní učitelkou dětí z 1. B bude paní Alena Václavíková…

Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se organizace výuky na počátku září, překvapení, která čekají na děti, sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD na konci pondělního setkání.

Třídní učitelkou dětí z 1. A bude paní Irena Santariusová…

Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitelky, případně zástupce ředitele školy. V prvních krocích v neznámém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří si je zde vyzvednou a předají prvotní informace i jejich rodičům. Dalším případným zájemcům nabízíme seznámení s prostředím školy kdykoliv po předběžné telefonické domluvě (Regína Hajná, ředitelka školy – 777 719 340 regina.hajna@zsma.cz)

Pokud patříte k těm, jež si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména svých budoucích spolužáků a budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, podle jakého vzdělávacího programu se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou upřesněny na počátku září), sledujte průběžně obsah pod odkazy „Podrobné informace o škole“ a „Úřední deska“.

Zahájení školního roku 2014-2015 je za dveřmi…

Pondělí 1. září je určeno jen ke krátkému slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Obědy se vydávají v době od 10.30 do 12 hodin. Podrobné informace k odběru obědů jsou uvedeny pod odkazem „Jídelna„.

Od září už budeme chodit do druhé třídy…

Úterý 2. a středa 3. září jsou vyhrazeny pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách zahájeno ve čtvrtek 4. září 2014. A pozor! Už se na Vás těšíme.

Foto archiv a Regína Hajná, text Regína Hajná

Back To Top