skip to Main Content

Kluci, holky, vážení rodiče. Druhá polovina prázdnin je za námi, začátek školního roku se rychle blíží. Určitě jste zvědaví, co jsme pro vás přichystali. Ani během letošních prázdnin jsme nezaháleli a snažili se pro nás všechny školu připravit co nejlépe. Většina tříd je nově vymalována. Přibyly další třídy, které jsou vybaveny novým nábytkem a osvětlením. Chodby zdobí kobercové nástěnky, na kterých si budete moci vystavovat své výtvory. Na tribuně v tělocvičně dochází k  výměně poškozených sedaček za nové dřevěné lavice.

Pořád je co zlepšovat – dokončování montáže vestavěných skříní…

Školní družina bude pro přihlášené žáky pro zbytek prázdnin v provozu od pondělí 25. srpna do pátku 29. srpna od 6 do 15 hodin. Vstup vchodem do staré budovy. Bližší informace podá paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364, e-mail: marie.kulichova@zsma.cz). K docházce (do naplnění kapacity ŠD – maximálně 90 zapsaných dětí) byly přednostně přijímány děti nejmladší, dojíždějící a děti s oběma zaměstnanými rodiči. Seznamy zapsaných dětí jsou k nahlédnutí ZDE.

Děti ze školní družiny hledají poklad…

Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září v 7.45. Těšíme se na nové školáky, naše prvňáčky, kterým se budou věnovat paní učitelky Irena Santariusová třídní 1. A a Alena Václavíková třídní 1. B. Těšíme se také na nové žáky, kteří se přistěhovali do Města Albrechtic nebo k nám přecházejí z jiných škol.

Třídní učitelkou dětí z 1. B bude paní Alena Václavíková…

Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se organizace výuky na počátku září, překvapení, která čekají na děti, sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD na konci pondělního setkání.

Třídní učitelkou dětí z 1. A bude paní Irena Santariusová…

Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitelky, případně zástupce ředitele školy. V prvních krocích v neznámém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří si je zde vyzvednou a předají prvotní informace i jejich rodičům. Dalším případným zájemcům nabízíme seznámení s prostředím školy kdykoliv po předběžné telefonické domluvě (Regína Hajná, ředitelka školy – 777 719 340 regina.hajna@zsma.cz)

Pokud patříte k těm, jež si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména svých budoucích spolužáků a budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, podle jakého vzdělávacího programu se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou upřesněny na počátku září), sledujte průběžně obsah pod odkazy „Podrobné informace o škole“ a „Úřední deska“.

Zahájení školního roku 2014-2015 je za dveřmi…

Pondělí 1. září je určeno jen ke krátkému slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Obědy se vydávají v době od 10.30 do 12 hodin. Podrobné informace k odběru obědů jsou uvedeny pod odkazem „Jídelna„.

Od září už budeme chodit do druhé třídy…

Úterý 2. a středa 3. září jsou vyhrazeny pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách zahájeno ve čtvrtek 4. září 2014. A pozor! Už se na Vás těšíme.

Foto archiv a Regína Hajná, text Regína Hajná

Back To Top