Zastupitelstvo obce na základě žádosti ředitele školy ze dne 20. listopadu 2013 a s doporučením Rady Města Město Albrechtice na svém jednání ze dne 21. května 2014 schvaluje záměr rozdělení současné velmi početné 4. třídy (33 dětí) na dvě páté třídy a to s účinností k 1. září 2014 s tím, že v případě potřeby zřizovatel garantuje dofinancování prostředků na platy pedagogických pracovníků v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2019. Opatření zlepší vzdělávací a psychohygienické podmínky pro děti i učitele. Rozšiřuje nabídku možnosti přijetí dalších dětí k docházce do naší školy. Podrobná tabulka volných míst podle tříd na I. i II. stupni k 1. září 2014 je k dispozici ZDE.

Back To Top