skip to Main Content

Adaptačním kurzem zahájili žáci 6. A nový školní rok, ale také působení na druhém stupni základní školy. Kurz je součástí projektu Musíme si pomáhat a je z větší části financován Moravskoslezským krajem. Celkem 25 dětí odjelo ve čtvrtek do Holčovic na hotel Zlatá Opavice. Úkolem adaptačních kurzů je poznat a stmelit vznikající třídní skupiny nebo posílit stávající kolektiv. Důraz je kladen především na metody osobnostní a sociální výchovy s nádechem zážitkové pedagogiky. A tak tomu bylo právě v tomto případě.

V Holčovicích nás přivítalo slunečné počasí. Po příjezdu proběhla schůzka ohledně organizace akce a drobné sociální a seznamovací hry, při kterých se děti poznaly v netradičních úkolech. První den se dětem věnoval nejen třídní učitel Lubomír Grček a jeho kolegyně Pavlína Kostelníková, ale také zkušené lektorky adaptačních kurzů.

Během celého dne se děti ani chvíli nenudily a závěr dne dětem zpestřilo dovádění v bazénu. Následující den se nesl ve sportovním duchu. Děti utužovaly třídní vztahy hraním kolektivních her např, fotbalem, vybíjenou, hrou na honěnou, na schovávanou. Adaptační pobyty hodnotíme velmi zdařile a všem šesťákům přejeme, ať jim jejich nadšení, aktivita a humor vydrží co nejdéle.

Foto a text Lubomír Grček

Back To Top