skip to Main Content

Nový školní rok zahájila třída 6. B adaptačním kurzem, který byl z větší části hrazen z projektu Moravskoslezského kraje. Projekt s názvem Musíme si pomáhat je zaměřený na primární prevenci rizikových jevů chování a na podporu bezpečného klimatu ve škole a ve třídě.

Novopečení šesťáci strávili 3. a 4. září v penzionu v Holčovicích, kde na ně čekaly pohodlné pokojíčky, hromada jídla a legrace. Krátce po příjezdu se žákům několik hodin věnovaly lektorky. Ty si pro ně připravily spoustu zábavných her, během kterých musely děti zapojit všechny mozkové buňky, procvičit svaly a rychlost, ale hlavně dělaly vše společně jako skupina. Jak samy potom uznaly, naučily se během her hlavně spolupracovat a fungovat jako tým. Závěr dne si pak třída zpestřila v krytém bazénu penzionu.

Druhý den probíhal v klidnějším režimu. Dopoledne před odjezdem si všichni stihli zahrát pár společných her na místním hřišti, poklidit pokoje a plni nových dojmů a zážitků se vrátili v pořádku domů.

Foto a text Mária Horňáková, Pavlína Kostelníková

Back To Top