Trpaslíci pro Krtečkovu studánku

Žáky pátých a čtvrtých tříd oslovila architektka paní Iva Škrovová, aby se podíleli na jménech a návrzích nových trpaslíků pro pohádkovou stezku ke Krtečkově studánce. Staré postavičky se totiž budou na jaře nahrazovat novými. Malí návrháři se ihned pustili s…

celý článek

Zimní olympiáda ŠD 2024

V pondělí 15. 1. se proměnila zasněžená zahrada naší školy v malý olympijský areál. Konal se zde 7. ročník Zimní olympiády naší školní družiny. Sportovci jednotlivých oddělení se po slavnostním nástupu s chutí pustili do zápolení. Změřili si své síly ve…

celý článek

Postav atom

Takto se nazývá simulace, která učí žáky navrhnout strukturu atomu dle zadaných požadavků. Pomocí této netradiční metody výuky chemie se osmáci naučili pracovat s pojmy – stavba atomu, elektronová výstavba, protonové, nukleonové číslo, neutrální atom, ion.

celý článek

Kalorimetrie

Tématem laboratorní práce fyziků z 8. ročníku je právě kalorimetrie. Tímto slovem se označuje ta část termiky, která se zabývá měřením tepla. Na měření tepla se používá kalorimetr, což je tepelně izolovaná nádoba. V našem případě jsme použili směšovací kalorimetr s míchadlem a…

celý článek

Hry bez hranic

V pátek před vánočními prázdninami se v tělocvičně základní školy odehrály Hry bez hranic. Vše začalo nástupem tříd pod vlastnoručně vyrobenými vlajkami s názvy týmů a za doprovodu tematických písní. Poté se mohlo začít soutěžit. Disciplíny, které na žáky čekaly,…

celý článek

Poslali jsme zprávu do vesmíru

Na konci prosince se žáci 7. až 9. ročníku zapojili do mezinárodní výzvy ASTRO PI Mission Zero. Úkolem mise bylo napsat program v programovacím jazyku Python, který astronautům na Mezinárodní vesmírné stanici zobrazí obrázek. Letos tématem obrázku je fauna a flora. Nově…

celý článek

Preventivní program ve 4. A

Se spoustou aktivit přišly za čtvrťáky sympatické lektorky Nikola, Rozárie a Anna. V průběhu dopoledne všichni společně sestavovali pravidla, vyzkoušeli různé druhy pozdravů, včetně vřelého objetí. Zdolávaly provazovou lávku, sepisovali vše, co se jim nelíbí a navrhovali různá řešení, která…

celý článek

Přírodovědná soutěž

V předvánočním čase proběhlo na krnovském gymnáziu oblastní kolo Přírodovědné soutěže Mendelova gymnázia v Opavě. Soutěžily tříčlenné týmy, které musely prokázat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z fyziky, chemie, přírodopisu a ekozeměpisu. Součástí soutěžního klání bylo také natočení…

celý článek

Druháci opět pomáhají

Každou zimu umísťujeme na okno naší třídy krmítko, abychom pomohli přezimujícímu ptactvu přežít nejchladnější období v roce. Děti se takto i snáz naučí vyjmenovat stálé ptáky. Letos jsme si k tomu ještě přidali za úkol připravit sýkorkám něco dobrého k…

celý článek

Poznávali jsme Českou republiku

Virtuální cestování po České republice si užili žáci ze 4. B. Učili se orientovat na mapě, vyhledávali pohoří, nejvyšší hory, řeky, města. K výuce využili  roboty Blue-Bot, pomocí kterých programovali cesty do jednotlivých krajů podle zadaných informací. V matematice museli…

celý článek

Robotika v praxi

V hodinách informatiky se žáci 9. ročníku učí programovat postavičky a stroje na počítači. Nyní však museli zapojit i své ruce a fantazii. Naše škola disponuje stavebnicí VEX GO, ze které si žáci mohou sestavit robota a pomocí Ipadu robotovi…

celý článek

Vánoční exkurze v Olomouci

V rámci školního vánočního týdne se ve středu 20. 12. 2023 žáci sedmých tříd a 8. A vydali na průzkum vánoční Olomouce. V Pevnosti poznání byl pro ně připraven výukový program s názvem Vražda Václava III. Detektivními metodami v historické…

celý článek
Back To Top