Usnesení č. 37 ze dne 19. 9. 2022

37/106 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za školní rok 2021/2022. Plán práce školy na školní rok 2022/2023. 37/107 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitele školy o podání projektu IROP na modernizaci malé Multimediální učebny a vybudování…

celý článek

Zápis č. 37 ze dne 19. 9. 2022

Za zřizovatele: Jana Murová, Alice Hanková Za zákonné zástupce: Michaela Marková, Zdeňka Boháčová, Marek Juráň Za pedagogické pracovníky: Renata Doležalová, Milan Pokorný, Kateřina Jalama Omluveni: Dále: Jiří Šiffner Program jednání 1. Seznámení se s novými členy rady. 2. Volba předsedy…

celý článek
Back To Top