Logická olympiáda 2022…

Pokud rád(a) počítáš, řešíš a luštíš zajímavé úlohy, pak se do konce září zaregistruj podle pokynů na internetu do soutěže Logická olympiáda 2022. Základní kolo soutěže proběhne v následujících termínech: Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (1. - 5.…

celý článek

Usnesení č. 35 ze dne 20. 9. 2021

35/102 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za rok 2020/2021. 35/103 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitele školy o projektech na modernizaci učebny Fy a Che a učebny ICT.  Změny v RVP 35/104 Členové školské rady zvolili…

celý článek

Zápis č. 36 ze dne 11. 10. 2021

Hlasování proběhlo formou e-mailové pošty - zúčastnilo se 8 členů školské rady (dále jen ŠR) Za zřizovatele: Jana Murová, Alice Hanková Za zákonné zástupce: Michaela Marková, Zdeňka Boháčová, Jana Tomíčková Za pedagogické pracovníky: Renata Doležalová, Milan Pokorný, Zdenka Závodná Omluveni:…

celý článek

Třídní schůzky…

Vážení rodiče, zveme vás ve čtvrtek 8. 9. na informativní třídní schůzky v kmenových třídách, pouze třída 8. B bude mít třídní schůzky v učebně hudební výchovy a netřídní učitelé budou k zastižení ve sborovně. Schůzky pro 1. stupeň začnou v 15:30, pro 2. stupeň v 16:15.…

celý článek
Back To Top