Sám doma

Asi každý kdysi viděl populární film Sám doma. Je o chlapci, který se dokázal vyrovnat s tím, že zůstal doma sám a bravurně se ubránil zlodějům. Protože se blíží jarní prázdniny, může nastat situace, že rodiče i prarodiče musí do…

celý článek

Besedovali jsme o kyberšikaně

V rámci problematiky prevence sociálně patologických jevů se ve čtvrtek 14. května uskutečnila na naší škole přednáška o kyberšikaně. Žáky šestých a sedmých tříd touto problematikou provedly paní policistky z Města Albrechtic, pprap. Jana Mroščáková a pprap. Bc. Renáta Grigoriadisová.Diskutujeme...S tímto nebezpečným…

celý článek

Nebezpečná pyrotechnika

V pátek celý první stupeň besedoval s podpraporčíky Renátou Grigoriadisovou a Janou Mroščákovou z místního oddělení Policie ČR Města Albrechtic o tom, jak může být nebezpečná zábavná pyrotechnika.Beseda je zajímavá...Nejdříve pracovnice seznamovaly děti s druhy pyrotechniky, kterou nabízí obchody a supermarkety před…

celý článek

Hoří, stala se nehoda

„Hoří…“ a mnoho dalších podobných sdělení si dnes vyslechli profesionální hasiči Tonda a Kamil z úst malých druháčků. Děti si velké „kamarády“ pozvaly proto, aby se s jejich pomocí naučily, jak správně do telefonu nahlásit, jaká nehoda se stala –…

celý článek
Back To Top