V rámci problematiky prevence sociálně patologických jevů se ve čtvrtek 14. května uskutečnila na naší škole přednáška o kyberšikaně. Žáky šestých a sedmých tříd touto problematikou provedly paní policistky z Města Albrechtic, pprap. Jana Mroščáková a pprap. Bc. Renáta Grigoriadisová.

Diskutujeme…

S tímto nebezpečným fenoménem byly děti seznámeny již dříve. Nejprve jim přednášející připomněly, jaké chování lze za šikanu považovat, jaké prostředky se k šíření kyberšikany využívají, kdo může být pachatelem, obětí.

Pozorně posloucháme…

Díky vyprávění konkrétních případů se žáci mohli vcítit do situace šikanovaného. Paní policistky rovněž uvedly, jak Policie České republiky v případě ohlášení kyberšikany postupuje.

Probraly také zkušenosti dětí s tímto problém. V přátelské atmosféře se v závěru besedy mohl každý zeptat na to, co ho ohledně kyberšikany zajímá.

Foto Nela Akritidis Čtvrtníčková, Michal Adámek, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top